Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PARKINGU, ZJAZDU, OŚWIETLENIA, CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (DAWNA AGRONOMÓWKA)

autor Tomasz Choma · 18 maj 2020 o 17:06

Wykonanie  parkingu, zjazdu, oświetlenia, ciągów komunikacyjnych oraz zagospodarowanie terenu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dawna Agronomówka) – zmiana sposobu użytkowania części budynku (parter) z pomieszczeń Zakładu Usług Komunalnych na Bibliotekę Publiczną

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 18 maj 2020 — 399 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 18 maj 2020 — 986 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 18 maj 2020 — 75,1 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 18 maj 2020 — 500 KB
  5. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1) 29 maj 2020 — 270 KB
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 29 maj 2020 — 197 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.