Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYMIANĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO (HYBRYDY)

autor Tomasz Choma · 09 maj 2018 o 14:58

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym - hybrydy

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 09 maj 2018 — 273 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 09 maj 2018 — 538 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 09 maj 2018 — 5,03 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 09 maj 2018 — 342 KB
  5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 23 maj 2018 — 94,8 KB
  6. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1) 23 maj 2018 — 435 KB
  7. Informacja z otwarcia ofert 28 maj 2018 — 94,2 KB
  8. Unieważnienie postępowania 02 sie 2018 — 159 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.