Zamówienia publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY

autor Tomasz Choma · 05 kwi 2016 o 14:44

Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Panieńszczyźnie – pałac

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 05 kwi 2016 — 140 KB
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 05 kwi 2016 — 421 KB
 3. Umowa (wzór) 05 kwi 2016 — 174 KB
 4. Przedmiar robót 05 kwi 2016 — 95,7 KB
 5. Specyfikacja Techniczna 05 kwi 2016 — 317 KB
 6. Projekt budowlany - część 1 05 kwi 2016 — 97,1 MB
 7. Projekt budowlany - część 2 05 kwi 2016 — 39,1 MB
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18 kwi 2016 — 104 KB
 9. Pytania i odpowiedzi (Zmiana SIWZ) (1) 18 kwi 2016 — 79,3 KB
 10. Pytania i odpowiedzi (2) 18 kwi 2016 — 71,9 KB
 11. Zdjęcie nr 1 18 kwi 2016 — 3,56 MB
 12. Zdjęcie nr 2 18 kwi 2016 — 2,42 MB
 13. Zdjęcie nr 3 18 kwi 2016 — 3,5 MB
 14. Zdjęcie nr 4 18 kwi 2016 — 2,74 MB
 15. Zdjęcie nr 5 18 kwi 2016 — 2,87 MB
 16. Zawiadomienie o wyborze oferty 27 maj 2016 — 195 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.