Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

autor Tomasz Choma · 08 lut 2022 o 17:24

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 5f81b552-d918-412a-a535-fdb416d469c7

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.