INFORMACJA DLA OSÓB PRZYJMUJĄCYCH UCHODŹCÓW Z UKRAINY // ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

autor Marcin Abramek · 04 mar 2022 o 14:34

Na podstawie polecenia Dyżurnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie zwracam się z prośbą do osób z terenu Gminy Jastków, które udostępniają prywatne lokale Uchodźcom z Ukrainy o przekazanie im do wypełnienia załączonej poniżej Karty Informacyjnej. 

Niniejsza ankieta pozwoli na przygotowanie bazy najbardziej pożądanych zawodów. Wypełniony dokument należy dostarczyć indywidualnie do siedziby urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres - kryzys@jastkow.pl

Papierowe wersje ankiet dostępne będą także w:

 • Urzędzie Gminy Jastków - Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3;
 • Gminnej Bibliotece Publicznej – Panieńszczyzna, ul. Legionistów 1;
 • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Sieprawice 24;
 • Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu – Dąbrowica 133

W powyższych jednostkach będzie istnieć możliwość złożenia przedmiotowych ankiet.

Zwracam sie także z prośbą o przekazywanie do Urzędu Gminy Jastków informacji dotyczącej iloci osób z Ukrainy zakwaterowanych w Państwa lokalach. Informację tą również można złożyć drogą mailową na wskazany powyżej adres.

Teresa Kot

(-)

Wojt Gminy Jastków

 

На підставі наказу чергового повітового кризового центру в Любліні прошу людей із ґміни Ястків, які надають приватне житло біженцям з України, надати їм додану нижче інформаційну картку для заповнення.

Це опитування дозволить вам підготувати базу даних найбажаніших професій. Заповнений документ необхідно доставити окремо за адресою офісу або електронною поштою на адресу Crisis@jastkow.pl

Паперові версії анкет також будуть доступні на:

  Офіс ґміни Ясткув - Дівочий, вул. Chmielowa 3;
  Публічна бібліотека комуни - Дівоча, вул. Легіонери 1;
  Комунальний центр соціальної допомоги – Sieprawice 24;
  Комунальний центр культури і спорту - Dąbrowica 133

У вищезгаданих підрозділах можна буде подати відповідні анкети.

Я також прошу Вас надати Управлінню ґміни Ястків інформацію про кількість людей з України, які розміщені у Вашому приміщенні. Цю інформацію також можна надіслати електронною поштою на вказану вище адресу.

Тереза ​​Кот

                                                                                                                                                                                                                       

Załączniki:

 1. ANKIETA_OBIEKT_PRYWATNY.docx 11 mar 2022 — 20,1 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.