Sprawy Bieżące

W HOŁDZIE BOHATEROM NIEPODLEGŁEJ

autor Edyta Szczerbicka · 22 maj 2018 o 11:59

21 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci aspirantowi Policji Państwowej Janowi Jarzynie zamordowanemu przez NKWD w zbrodni katyńskiej w 1940 r., spoczywającemu na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Wydarzenie to wpisywało się w obchody Jubileuszu 100-lecia Niepodległości Polski jako hołd złożony wszystkim Bohaterom, którzy zapłacili najwyższą cenę za wolność ojczyzny.     
            Uroczystość została objęta Patronatem Honorowym przez Wojewodę Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Starostę Lubelskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939  roku. Patronat medialny sprawowała Telewizja Lublin oraz Polskie Radio Lublin.
            Pomysłodawcami, inicjatorami i współorganizatorami wydarzenia byli podinsp. w st. spocz. Krystyna Sobańska-Stępień oraz mł. asp. Radosław Ochal z  Posterunku Policji w Jastkowie. Do współpracy włączyła się Komenda Główna Policji oraz Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. W przygotowaniach uczestniczyła cała społeczność szkolna, władze Gminy Jastków, mieszkańcy, rodzice, przyjaciele szkoły, Ochotnicze Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich z Ożarowa i Ługowa.
            Przygotowania do uroczystości trwały od czerwca 2017 r., kiedy to szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu Katyń… Ocalić od zapomnienia prowadzonego przez Stowarzyszenie Parafiada i  otrzymała Certyfikat Dębu Pamięci. 
We wrześniu 2017 r. uczniowie wspólnie z nauczycielami przystąpili do realizacji szkolnego programu edukacyjnego W hołdzie Bohaterom Niepodległej. Jego głównym celem było zapoznanie uczniów z historią zbrodni katyńskiej i zgłębianie biografii aspiranta Jana Jarzyny. W listopadzie 2017 r. zorganizowane zostało spotkanie społeczności szkolnej z wnuczką policjanta- panią Elżbietą Jarzyną, która udostępniła materiały związane z historią życia jej rodziny, służbą aspiranta i opowiedziała, w jaki sposób prawda o zbrodni katyńskiej była zacierana. Przekazała również szkole ziemię ze zbiorowych mogił Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje.       
            W ramach szkolnego projektu edukacyjnego uczniowie, pracując w kilku sekcjach, podejmowali się wielu działań, które zaowocowały powstaniem interaktywnych osi czasu przedstawiających biografię aspiranta Jana Jarzyny oraz historię zbrodni katyńskiej, prezentacji multimedialnej poświęconej Dębom Pamięci na terenie powiatu lubelskiego, mapy ukazującej trasę wycieczki rowerowej uwzględniającej miejsca, w których posadzone są Dęby Katyńskie, plakatów poświęconych tematowi Katynia, wzruszających listów skierowanych do Policjanta, a także portretów Bohatera. Uczniowie zaprezentowali się również w repertuarze pieśni patriotycznych oraz w recytacji poezji katyńskiej. Analizowali dokumenty związane ze zbrodnią, czytali listy wydobyte ze zbiorowych mogił. Ciekawym sposobem na zgłębianie historii była gra terenowa przygotowana przez młodzież. Starsi uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w projekcji filmu Andrzeja Wajdy pt. Katyń. 25 kwietnia 2018 r.  klasy V-VII wybrały się na wycieczkę do Warszawy, gdzie odwiedziły Muzeum Katyńskie oraz Biuro Historii i Tradycji Policji KGP.        
            Zwieńczeniem podejmowanych przez szkołę działań była podniosła uroczystość, która miała miejsce 21 maja 2018 r. Swoją obecnością uświetnili ją znakomici goście m.in. wnuczka aspiranta Jana Jarzyny- pani Elżbieta Jarzyna, Komendant KWP w Lublinie insp. Robert Szewc, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego KGP  kom. Artur Duszak, Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.  pan Michał Krzysztof Wykowski, prezes Stowarzyszenia Parafia ojciec Tomasz Olczak, koordynator programu Katyń… Ocalić od zapomnienia- pani Małgorzata Jędruch- Włodarczyk, przedstawiciele władz województwa, powiatu, miasta Lublin, Gminy Jastków i Gminy Garbów.
            Ceremonia rozpoczęła się mszą św. w Kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Garbowie celebrowanej przez ks. prof. Mariana Stasiaka, ks. proboszcza Zenona Małyszka i kapelana KWP ks. Bogdana Zagórskiego. Podczas liturgii obecne były poczty sztandarowe ze sztandarami: Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół AK i WIN CC. Mjr. „Zapora” w Bełżycach, Związku Piłsudczyków-Oddział Lublin.       
            Po mszy św. uczestnicy  przy wtórze Orkiestry Reprezentacyjnej Policji w uroczystym pochodzie przemaszerowali do budynku szkoły, gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów, absolwentów, rodziców i nauczycieli pod kierunkiem pani Edyty Szczerbickiej. Zgromadzeni goście poznali biografię Jana Jarzyny oraz mogli obejrzeć przedstawienie ukazujące fragmenty z życia rodziny aspiranta. Wnuczka Bohatera, pani Elżbieta Jarzyna, dokonała symbolicznego przekazania portretu swego dziadka uczniom, jako powiernikom pamięci o losie Jego oraz ponad 20 tysięcy Polaków zamordowanych w zbrodni katyńskiej.
            Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków, pani Krystyna Wawręta podziękowała wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację uroczystości. Następnie głos zabrali: Wójt Gminy Jastków pani Teresa Kot, Komendant KWP  w Lublinie insp. Robert Szewc, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 pan Michał Krzysztof Wykowski, Prezes Stowarzyszenia Parafiada - ojciec Tomasz Olczak, Wicestarosta- pan Robert Wójcik, w imieniu Wojewody Lubelskiego- pan Marek Wieczerzak, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego- pan Radosław Więk. Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie odczytał okolicznościowy list Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka. Odczytany został także list pani Danuty Malon- Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Następnie uczestnicy udali się do ogrodu szkolnego, gdzie dokonano posadzenia i poświęcenia Dębu Pamięci ku czci aspiranta PP Jana Jarzyny. Delegacje złożyły kwiaty przy pamiątkowym kamieniu, a uczniowie zapalili znicze. Niezwykle widowiskowym i niezapomnianym punktem uroczystości był pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod batutą mł. insp. Janusza Trzepizura, który odbył się na boisku szkolnym.                  
            Uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzania wystaw w budynku szkoły m.in. wystawę fotografii i materiałów związanych z historią Policji Państwowej udostępnioną przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie oraz ekspozycję umundurowania i uzbrojenia funkcjonariuszy dawnej policji przygotowaną przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Policji Państwowej Posterunek w Radomiu.

            Uroczystość Posadzenia Dębu Pamięci aspirantowi PP Janowi Jarzynie była wydarzeniem podniosłym i niezwykle ważnym dla całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie. Dostarczyła uczestnikom wielu wzruszeń i niezapomnianych  wrażeń, a przede wszystkim była ważną lekcją historii na temat Bohaterów Niepodległej i ceny, jaką przyszło im zapłacić za dobro najwyższe, jakim jest wolna Ojczyzna.

 

                                                                                                       

B5d8a81a 53b3 4a7b 83a2 d6da76332344
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.