Zamówienia Publiczne

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

autor Sylwia Gospodarek · 20 cze 2016 o 15:17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla 25 dzieci w wieku od 10 do 15 la z terenu Gminy Jastków.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.