Zamówienia Publiczne

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA SIŁOWNIĘ ZEWNĘTRZNĄ W RAMACH PROJEKTU "POPRAWA SPÓJNOŚCI PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ I KULTUROWEJ LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ"

autor Magdalena Sokołowska · 02 sie 2019 o 12:06

_

Załączniki:

  1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT 02 sie 2019 — 2,32 MB
  2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 02 sie 2019 — 2,07 MB
  3. FORMULARZ OFERTOWY 02 sie 2019 — 2,07 MB
  4. WZÓR UMOWY 02 sie 2019 — 2,08 MB
  5. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 27 sie 2019 — 356 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.