Sprawy Bieżące

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JASTKÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JASTKÓW DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM DĄBROWICA ORAZ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JASTKÓW DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBACH EWIDENCYJNYCH BARAK, JASTKÓW, PŁOUSZOWICE KOLONIA, SNOPKÓW

autor Michał Słodkowski · 25 sty 2024 o 07:53

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Jastków
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków dla obszaru
położonego w obrębie ewidencyjnym Dąbrowica
oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków dla
terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Barak, Jastków, Płouszowice Kolonia, Snopków

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.