Sprawy Bieżące

„BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2211L OD DR. 17 – DĄBROWICA – KOL. DĄBROWICA”

autor Konrad Makowski · 05 lip 2017 o 14:55

BIURO PROJEKTOWE:
PLATEA SPÓŁKA Z O.O.
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice

działając w imieniu

ZARZĄDU POWIATU LUBELSKIEGO

ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin

niniejszym zaprasza mieszkańców na

KONSULTACJE SPOŁECZNE
Które odbędą się 12 lipca 2017 roku godz. 16.00
w Gminnym Ośrodeku Kultury i Sportu w Jastkowie z/s w Dąbrowicy
Dąbrowica 133
21-008 Tomaszowice

przeprowadzane w ramach opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:

„BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2211L OD DR. 17 – DĄBROWICA
 – KOL. DĄBROWICA”
zapoznaj się z projektem

Celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności o planowanym przedsięwzięciu wraz z jego prezentacją oraz stworzenie mieszkańcom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag w celu przejęcia przez zespół projektowy optymalnych pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowych rozwiązań projektowych.

Informacje będą dostępne są na stronach internetowych od 06.07.2017 roku:
http://www.powiat.lublin.pl/aktualnosci/dla-mieszkancow
http://zdpbelzyce.bip.lubelskie.pl w zakładce aktualności
https://jastkow.pl/
lub w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach, ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce (parter, pokój nr 4).

Uwagi do projektu można będzie wnosić w formularzu dostępnym na w/w stronach internetowych lub siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach do dnia 24.07.2017r.

Załączniki:

 1. Formularz opiniowania projektu 05 lip 2017 — 96,5 KB
 2. Opis techniczny 05 lip 2017 — 39,5 KB
 3. 01 Plan orientacyjny 05 lip 2017 — 5,23 MB
 4. 02.01 Plan sytuacyjny 05 lip 2017 — 777 KB
 5. 02.02 Plan sytuacyjny 05 lip 2017 — 1,19 MB
 6. 02.03 Plan sytuacyjny 05 lip 2017 — 767 KB
 7. 02.04 Plan sytuacyjny 05 lip 2017 — 866 KB
 8. 02.05 Plan sytuacyjny 05 lip 2017 — 881 KB
 9. 02.06 Plan sytuacyjny 05 lip 2017 — 641 KB
 10. 02.07 Plan sytuacyjny 05 lip 2017 — 1,08 MB
 11. 02.08 Plan sytuacyjny 05 lip 2017 — 1,02 MB
 12. 02.09 Plan sytuacyjny 05 lip 2017 — 982 KB
 13. 03.01 Profil podłużny 05 lip 2017 — 479 KB
 14. 03.02 Profil podłużny 05 lip 2017 — 423 KB
 15. 03.03 Profil podłużny 05 lip 2017 — 425 KB
 16. 03.04 Profil podłużny 05 lip 2017 — 354 KB
 17. 03.05 Profil podłużny 05 lip 2017 — 434 KB
 18. 03.06 Profil podłużny 05 lip 2017 — 432 KB
 19. 04 Przekroje typowe 05 lip 2017 — 559 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.