Sprawy Bieżące

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JASTKÓW NA LATA 2016 - 2023 ORAZ W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI

autor Małgorzata Langiewicz · 17 maj 2016 o 11:05

W dniu 17.05.2016 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne Gminnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Jastków na lata 2016-2023 oraz w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Osoby zainteresowane powyższą tematyką mają możliwość zgłaszania uwag do dnia 21 czerwca 2016r. w formie elektronicznej poprzez wysłanie uwag na adres e:mailowy poczta@jastkow.pl, lub w formie pisemnej poprzez złożenie wypełnionej ankiety w sekretariacie Urzędu Gminy Jastków ul. Chmielowa 3, Panieńszczyzna, 21-002 Jastków.

 Informujemy także, że w dniu 31 maja 2016 w godzinach 11.00- 13.00  w Urzędzie Gminy Jastków odbędzie się spotkanie w ramach konsultacji społecznych, podczas którego zostanie omówiony:

1) projekt Gminnego Programu Rewitalizacji oraz odbędzie się dyskusja i wybór nowo zgłoszonych przedsięwzięć do rewitalizacji. 

2) projekt uchwały ws. zasad wyznaczania oraz działania składu Komitetu Rewitalizacji

 

Załączniki:

  1. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jastków na lata 2016 - 2023 - do konsultacji społecznych 17 maj 2016 — 14,2 MB
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Jastków w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 17 maj 2016 — 553 KB
  3. Jastków 17 maj 2016 — 9,34 MB
  4. Józefów 17 maj 2016 — 4,9 MB
  5. Marysin 17 maj 2016 — 9,26 MB
  6. Miłocin 17 maj 2016 — 2,21 MB
  7. Panieńszczyzna 17 maj 2016 — 5,05 MB
  8. Snopków 17 maj 2016 — 2,9 MB
  9. Struga Tomaszowicka 17 maj 2016 — 2,79 MB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.