Gmina >> Współpraca

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY JASTKÓW W ROKU 2024 Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH OSÓB I RODZIN.

autor Michał Słodkowski · 27 mar 2024 o 09:34

-

Załączniki:

  1. Wzór_oferty.rtf 27 mar 2024 — 262 KB
  2. Załącznik_nr_1.pdf 27 mar 2024 — 530 KB
  3. Załącznik_nr_2.pdf 27 mar 2024 — 72,2 KB
  4. Zarządzenie.pdf 27 mar 2024 — 79,9 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.