Fundusze Zewnętrzne

REKRUTACJA - RADOSNY MALUCH - AKTYWNA MAMA (AKTUALIZACJA)

autor Barbara Czubak · 14 maj 2018 o 14:25
Uwaga! Zamieściliśmy regulamin i formularze (na dole artykułu) pomocne przy wnioskowaniu o uczestnictwo w projekcie

 

 

Zapraszamy wszystkie kobiety, mieszkanki Gminy Jastków, które opiekują się dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3 i zamierzają powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem /wychowaniem dziecka lub pozostają bez zatrudnienia, do udziału w projekcie

Radosny maluch - Aktywna mama

finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie: Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Okres realizacji projektu:

1 marzec 2018 r. - 31 sierpień 2020 r.

Cel główny projektu: Zwiększenie poziomu zatrudnienia u 35 kobiet opiekujących się dziećmi do lat 3.

Cele szczegółowe projektu: Zapewnienie miejsc w żłobku dzieciom, których mamy powracają na rynek pacy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub pozostają bez zatrudnienia.

Opis projektu:

Projekt unijny ,,Radosny maluch-Aktywna mama" jest odpowiedzią na trudną sytuację kobiet, które w wyniku braku możliwości skorzystania z instytucjonalnej formy opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat nie są w stanie powrócić na rynek pracy. Dzięki realizacji projektu kobiety będą miały możliwość podjęcia zatrudnienia.

W ramach projektu utworzone zostaną dwa oddziały żłobkowe dla 30 dzieci.

Żłobek rozpocznie działalność 1 września 2018 r. Placówka będzie funkcjonować w nowo wybudowanym parterowym budynku o powierzchni 424 m2, do którego przylega plac zabaw o powierzchni 312 m2, parking i tereny zielone. Obiekt dostosowany jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Do dyspozycji maluchów zostaną oddane dwie przestronne sale żłobkowe o powierzchni 78 m2 każda, połączone z salami wypoczynkowymi, 2 łazienki i dwie szatnie. Zaprojektowane jest również pomieszczenie na Salę Poznawania Świata. Pozostałe pomieszczenia pełnią funkcje administracyjne i gospodarcze (rozdzielnia posiłków, zmywalnia, wózkownia, pokój dyrektora, gabinet pielęgniarki, pokój opiekunek i inne.) Sale żłobkowe zostaną wyposażone w nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki, które stymulują i zachęcają dziecko do działania i zabawy.

Placówka będzie funkcjonować przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-17:00. Opiekę i bezpieczeństwo zapewni dzieciom wykwalifikowana kadra: dyrektor, opiekunowie (5 osób) i pielęgniarka. W żłobku będzie prowadzone pełne wyżywienie dzieci.

Rodzice przez czas trwania projektu nie ponoszą opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku.

Kryteria i terminy rekrutacji do żłobka zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Jastków w dniu 22 marca 2018 r.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.