Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ CATERINGU DLA DZIECI

autor Tomasz Choma · 08 sie 2019 o 17:34

Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Jastkowie w ramach projektu „Radosny maluch – Aktywna mama”

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 08 sie 2019 — 217 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 08 sie 2019 — 412 KB
  3. Umowa (wzór) 08 sie 2019 — 222 KB
  4. Informacja z otwarcia ofert 16 sie 2019 — 86,2 KB
  5. Informacja o wyniku postępowania 22 sie 2019 — 171 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.