Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE NOWYCH NASADZEŃ SZATY ROŚLINNEJ

autor Tomasz Choma · 13 mar 2020 o 17:30

UWAGA ! W ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO TRANSMISJA Z OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA ONLINE NA STRONIE GŁÓWNEJ www.jastkow.pl

Wykonanie nowych nasadzeń szaty roślinnej w ramach zadania Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego jako element ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gminy Jastków - park

 

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 13 mar 2020 — 137 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 13 mar 2020 — 532 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 13 mar 2020 — 7,5 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 13 mar 2020 — 250 KB
  5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 20 mar 2020 — 58 KB
  6. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1) 20 mar 2020 — 204 KB
  7. Informacja z otwarcia ofert 25 mar 2020 — 80,5 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.