Informacje

autor Marcin Abramek · 07 lut 2022 o 11:05 · Sprawy Bieżące > Informacje
1 lutego br. w Świetlicy Wiejskiej w Płouszowicach, która mieści Placówkę Wsparcia Dziennego miało miejsce wyjątkowe wydarzenie - bal karnawałowy. Dzieci wraz z opiekunami dzięki przebraniom na jeden dzień przeniosły się do bajkowej krainy.
autor Marcin Abramek · 04 lut 2022 o 15:05 · Sprawy Bieżące > Informacje
2 lutego 2022 r. obchodziliśmy 78 rocznicę bitwy pod Marysinem. Wówczas to oddział Armii Krajowej dowodzony przez Aleksandra Sarkisowa ps. „Szaruga”, zmierzający do punktu zrzutu w Kijanach, zatrzymał się na nocleg w Marysinie. W trakcie odpoczynku oddział został zaskoczony przez Niemców. Podczas walk, w których udział wzięli też mieszkańcy wsi. Partyzanci ponieśli bardzo duże straty. Z 34-osobowego oddziału zginęło 22 partyzantów, a 4 zostało ciężko rannych.
autor Monika Głazik Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin · 04 lut 2022 o 14:23 · Sprawy Bieżące > Informacje
Lublin i Jastków wspólnie przystąpiły do konkursu „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę” organizowanego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego i Ministerstwo Infrastruktury. W przypadku wyboru wniosku Lublina i Jastkowa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opracuje dla Lublina i Gminy Jastków, koncepcję organizacji lotów bezzałogowych statków powietrznych.
autor Marcin Abramek · 04 lut 2022 o 10:53 · Sprawy Bieżące > Informacje
Zaprposzenie na zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa MARYSINA organizowane przez SOŁTYSA, które odbędzie się w TESSIE przy ul. Ziemskiej 86 I termin - 11.02.2022 r. o godz. 18:00
autor Michał Słodkowski · 04 lut 2022 o 09:13 · Sprawy Bieżące > Informacje
-
autor Michał Słodkowski · 03 lut 2022 o 11:49 · Sprawy Bieżące > Informacje
-
autor Marcin Abramek · 03 lut 2022 o 09:20 · Sprawy Bieżące > Informacje
W dniu 28 stycznia odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Jastków. Podczas posiedzenia podjęte zostały następujące uchwały:
autor Marcin Abramek · 31 sty 2022 o 13:57 · Sprawy Bieżące > Informacje
Wójt Gminy Jastków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
autor Marcin Abramek · 31 sty 2022 o 13:27 · Sprawy Bieżące > Informacje
Informujemy, że z uwagi absencję pracowników merytorycznych z powodu epidemii COVID-19, do odwołania ograniczamy bezpośrednie przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2022.
autor Michał Słodkowski · 31 sty 2022 o 13:01 · Sprawy Bieżące > Informacje
-
autor Michał Słodkowski · 31 sty 2022 o 13:00 · Sprawy Bieżące > Informacje
-
autor Marcin Abramek · 28 sty 2022 o 09:13 · Sprawy Bieżące > Informacje
Informujemy, że transmisja obecnie trwającego posiedzenia XXXVIII Sesji Rady Gminy Jastków dostępna jest pod linkiem:
autor Marcin Abramek · 27 sty 2022 o 11:45 · Sprawy Bieżące > Informacje
Szanowni Mieszkańcy Gminy, opracowana na potrzeby naszej gminy Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne, a także określi sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Uwaga! Ankieta jest anonimowa!
autor Marcin Abramek · 26 sty 2022 o 12:44 · Sprawy Bieżące > Informacje
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) informujemy o powstaniu nowych obowiązków nałożonych na fundacje oraz stowarzyszenia. Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacje są zobowiązane dokonywać zgłoszeń w zakresie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) a następnie dane te aktualizować. Obowiązek został wprowadzony od dnia 31 października 2021 r.
autor Marcin Abramek · 24 sty 2022 o 15:42 · Sprawy Bieżące > Informacje
Ogłoszenie Nr FB.2110.3.2022.CHA.1 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jastków z dnia 24 stycznia 2022 r. - podinspektor/inspektor ds. realizacji projektów zewnętrznych
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.