Ważne Komunikaty

autor Marcin Abramek · 11 lut 2020 o 13:02 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
zapraszamy
autor Marcin Abramek · 06 lut 2020 o 10:39 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Rekrutacja kandydatów do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). Każda szkoła podstawowa prowadzona przez Gminę Jastków, w której realizowany jest obowiązek szkolny, ma przypisany do siebie określony zasięg terytorialny, czyli tzw. obwód (albo rejon). Zawiera on nazwę miejscowości lub ich części należące do jej obwodu. Obwody zostały określone Uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Gminy Jastków z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
autor Mateusz Błaszczak · 04 lut 2020 o 10:15 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, składamy w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. W ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r. możemy złożyć przedmiotowy wniosek w dwóch terminach: • od 1 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. • od 1 sierpnia 2020 r. do 2 września 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
autor Barbara Czubak · 28 sty 2020 o 15:11 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków na rok szkolny 2020/2021
autor Barbara Czubak · 28 sty 2020 o 14:58 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
autor Mateusz Błaszczak · 28 sty 2020 o 08:36 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
-
autor Marcin Abramek · 24 sty 2020 o 14:30 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Ogłoszenie o XVI sesji Rady Gminy w dniu 31.01.2020 r.
autor Marcin Abramek · 22 sty 2020 o 13:31 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie zaprasza do udziału w projekcie „Aktywizacja zawodowa i społeczna” realizowanego przez Gminę Jastków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie.
autor Mateusz Błaszczak · 10 sty 2020 o 09:49 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Urząd Gminy Jastków informuje, że w dniach od 13.01.2019 r. do 24.01.2020 r. nastąpi przerwa w kursach autobusów komunikacji publicznej.
autor Mateusz Błaszczak · 03 sty 2020 o 14:56 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Przetarg odbył się w dniu 23 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jastków, 21-002 Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3 w sali konferencyjnej
autor Ewa Hołod · 31 gru 2019 o 11:52 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Informacja o wyniku pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego, który odbył się w dniu 9 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jastków, 21-002 Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3 w sali konferencyjnej
autor Anna Pomarańska · 30 gru 2019 o 08:39 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
W dniu 31.12.2019 r. kasa urzędu będzie czynna do godziny 10.00. W tym dniu wszelkie wpłaty będą przyjmowane tylko w formie gotówkowej
autor Marcin Abramek · 17 gru 2019 o 14:18 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Ogłoszenie o XV sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 r.
autor Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych · 17 gru 2019 o 09:53 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Urząd Gminy Jastków informuje, że w dniach od 23 grudnia 2019 r (poniedziałek) do 6 stycznia 2020 r (poniedziałek) nastąpi przerwa w kursach autobusów KOMUNIKACJI LOKALNEJ na terenie Gminy Jastków
autor Marcin Abramek · 09 gru 2019 o 09:04 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Informuję, że w dniu 13 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej w Urzędzue Gminy Jastków odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Jastków.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.