Ważne Komunikaty

autor Mateusz Błaszczak · 04 lut 2020 o 10:15 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, składamy w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. W ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r. możemy złożyć przedmiotowy wniosek w dwóch terminach: • od 1 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. • od 1 sierpnia 2020 r. do 2 września 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
autor Barbara Czubak · 28 sty 2020 o 15:11 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków na rok szkolny 2020/2021
autor Barbara Czubak · 28 sty 2020 o 14:58 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
autor Mateusz Błaszczak · 28 sty 2020 o 08:36 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
-
autor Marcin Abramek · 24 sty 2020 o 14:30 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Ogłoszenie o XVI sesji Rady Gminy w dniu 31.01.2020 r.
autor Marcin Abramek · 22 sty 2020 o 13:31 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie zaprasza do udziału w projekcie „Aktywizacja zawodowa i społeczna” realizowanego przez Gminę Jastków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie.
autor Mateusz Błaszczak · 10 sty 2020 o 09:49 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Urząd Gminy Jastków informuje, że w dniach od 13.01.2019 r. do 24.01.2020 r. nastąpi przerwa w kursach autobusów komunikacji publicznej.
autor Mateusz Błaszczak · 03 sty 2020 o 14:56 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Przetarg odbył się w dniu 23 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jastków, 21-002 Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3 w sali konferencyjnej
autor Ewa Hołod · 31 gru 2019 o 11:52 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Informacja o wyniku pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego, który odbył się w dniu 9 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jastków, 21-002 Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3 w sali konferencyjnej
autor Anna Pomarańska · 30 gru 2019 o 08:39 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
W dniu 31.12.2019 r. kasa urzędu będzie czynna do godziny 10.00. W tym dniu wszelkie wpłaty będą przyjmowane tylko w formie gotówkowej
autor Marcin Abramek · 17 gru 2019 o 14:18 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Ogłoszenie o XV sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 r.
autor Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych · 17 gru 2019 o 09:53 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Urząd Gminy Jastków informuje, że w dniach od 23 grudnia 2019 r (poniedziałek) do 6 stycznia 2020 r (poniedziałek) nastąpi przerwa w kursach autobusów KOMUNIKACJI LOKALNEJ na terenie Gminy Jastków
autor Marcin Abramek · 09 gru 2019 o 09:04 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Informuję, że w dniu 13 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej w Urzędzue Gminy Jastków odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Jastków.
autor Marcin Abramek · 27 lis 2019 o 13:11 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Urząd Gminy Jastków informuje, że w dniu 28.11.2019 r. (czwartek) nastąpi wyłączenie z ruchu pasa drogi powiatowej nr 2420L Lublin – Bogucin na remontowanym odcinku od zjazdu na Piotrawin do stacji paliw w Panieńszczyźnie. Osoby poruszające się w kierunku Lublina drogą powiatową nr 2209L Jastków – Tomaszowice będą kierowane na objazd, wiodący obok firmy UNIMASZ oraz ZDUCH Jastków. W dniach 29.11 – 01.12. 2019 r.(piątek – poniedziałek) nastąpi układanie asfaltu na całym odcinku ul. Chmielowej w Panieńszczyźnie. W tym okresie wystąpi wyłączenie ruchu w/w odcinka drogi.
autor Marcin Abramek · 22 lis 2019 o 14:51 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Informuję, że w dniu 29 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej w Urzędzue Gminy Jastków odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Jastków.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.