Ważne Komunikaty

autor Marcin Abramek · 25 sty 2019 o 15:30 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Zarządzenie 10/2019 Wójta Gminy Jastków w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Jastków
autor Marcin Abramek · 25 sty 2019 o 15:28 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Ogłoszenie o naborze na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2018 na terenie Gminy Jastków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu
autor Marcin Abramek · 21 sty 2019 o 08:09 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Ogłoszenie o IV sesji Rady Gminy Jastków w dniu 25 stycznia 2019r.
autor Marcin Abramek · 15 sty 2019 o 14:46 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, składamy w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. W ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r. możemy złożyć przedmiotowy wniosek w dwóch terminach: • od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r. • od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
autor Konrad Makowski · 05 sty 2019 o 11:41 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Z uwagi na przenosiny serwerów do nowej lokalizacji w budynku Urzędu Gminy Jastków oraz związanymi z tym zmianami adresacji serwerów w dniu 7 stycznia 2019 r. z samego rana wystąpią zakłócenia w działaniu centrali telefonicznej, które postaramy się jak najszybciej zlikwidować.
autor Zarządzanie Kryzysowe · 02 sty 2019 o 07:56 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
-
autor Marcin Abramek · 21 gru 2018 o 15:18 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Rozporządzenie porządkowe Wojewody Lubelskiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego
autor Marcin Abramek · 17 gru 2018 o 10:24 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
W dniach 25 - 26 grudnia 2018r. oraz 1 stycznia 2019 r. ZTM planuje zawiesić funkcjonowanie linii 33 na trasie Rondo Krwiodawców - Tomaszowice - kościół
autor Marcin Abramek · 14 gru 2018 o 11:41 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Ogłoszenie o III sesji Rady Gminy Jastków
autor Marcin Abramek · 11 gru 2018 o 15:07 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Stawki płatności bezpośrednich za rok 2018 określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
autor Sławomir Zdyb · 11 gru 2018 o 11:09 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
OGŁOSZENIE W ZWIĄZKU Z AWARIĄ NA SIECI WODOCIĄGOWEJ URZĄD GMINY W  JASTKOWIE ZAWIADAMIA, ŻE W DNIU 11.12.2018(wtorek) W GODZ. 10.45 – 12.00 w m. Płouszowice Kolonia od nr 30 do 52 i od nr 81 do 109, oraz w m. Dąbrowica od nr 1 do 15 WYSTĄPIĄ ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE WODY. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.
autor Zarządzanie Kryzysowe · 10 gru 2018 o 11:03 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
-
autor Anna Uhruska · 07 gru 2018 o 12:58 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETRYNARII w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła
autor Marcin Abramek · 07 gru 2018 o 10:57 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Informujemy, że w dniu 15 grudnia (SOBOTA) Urząd Gminy Jastków będzie otwarty w godzinach 7.30 - 15.30, natomiast dniem wolnym od pracy będzie 24 grudnia.
autor Marcin Abramek · 07 gru 2018 o 08:06 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Gmina Jastków, we współpracy z Fundacją Medicover, rozpoczęła realizację ,,Programu Polityki Zdrowotnej w Zakresie Profilaktyki i Leczenia Nadwagi i Otyłości w Populacji Dzieci w Gminie Jastków na lata 2018-2019”. W ramach Programu, na terenie Szkół Podstawowych 26 listopada br. ruszyły bezpłatne badania przesiewowe, sprawdzające stan zdrowia uczniów klas IV. Tak zwana Kompleksowa Analiza Zdrowotna dla dzieci potrwa do grudnia 2018 roku. Jedynym warunkiem, by dziecko mogło wziąć udział w badaniach, jest podpisanie przez rodziców lub opiekunów deklaracji zgody. Otrzymany w szkole formularz należy następnie dostarczyć do wychowawcy klasy dziecka. Program realizowany jest ze środków Gminy Jastków. Udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.