Ogłoszenia

autor Marcin Abramek · 07 lis 2016 o 13:59 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
W dniu 25.10.2016 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Gminą Jastków na dofinansowanie zadania pn.: „Gospodarka drzewostanem jako element rewaloryzacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w m. Panieńszczyzna”. Planowany koszt zadania wynosi 13 530,34 zł, w tym przyznana dotacja – 6 765,17 zł, udział własny – 6 765,17 zł.
autor Marcin Abramek · 04 lis 2016 o 14:29 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
URZĄD GMINY JASTKÓW INFORMUJĘ, ŻE W ZWIĄZKU Z AWARIĄ NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W DNIU 4.11.2016 W GODZ. od 14 do 20 W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWICA ( od nr 112 do nr 131N) WYSTĄPIĄ ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE WODY.
autor Joanna Idzik · 04 lis 2016 o 14:16 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
w związku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej stawką (8 zł/ osoba - odpady segregowane, 16 zł/osoba - odpady niesegregowane) przypominamy o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
autor Katarzyna Juszczak · 04 lis 2016 o 12:11 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
W sytuacji, w której sprzedali lub zakupili Państwo nieruchomość, która obsługiwana jest przez Gminę Jastków w zakresie dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków należy przepisać umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na nowego właściciela nieruchomości.
autor Marcin Abramek · 28 paź 2016 o 10:58 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii skierowany do hodowców trzody chlewnej
autor Katarzyna Juszczak · 27 paź 2016 o 15:19 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Urząd Gminy Jastków informuje, że w dniu 28 października 2016 r. Na stacji uzdatniania wody w Snopkowie i Ożarowie Prowadzona będzie dezynfekcja wody przy użyciu chloru. W tym czasie nastąpi zmiana walorów smakowych i zapachowych wody.
autor Marcin Abramek · 25 paź 2016 o 12:52 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzieży na zajęcia kreatywne. Zajęcia odbywają się w świetlicy w Ługowie, w każdy poniedziałek w godzinach od 16.30-18.30 i w świetlicy w Płouszowicach Kolonii w każdy wtorek w godzinach od 17.00-19.00.
autor Marcin Abramek · 24 paź 2016 o 14:34 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informujemy, że w Kasie Urzędu Gminy Jastków wprowadzono usługę płatności kartami płatniczymi. Płatności można dokonywać z tytułu opłat za wodę, ścieki, odpady komunalne, podatki i inne.
autor Sławomir Zdyb · 17 paź 2016 o 14:35 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Urząd Gminy w Jastkowie zawiadamia, że w dniu 19.10.2016r. (środa) w związku z pracami na sieci energetycznej zasilającej ujęcie wody w Płouszowicach oraz dalszymi pracami na ujęciu w Sieprawkach, mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody w miejscowościach zasilanych z ujęć w Płouszowicach i Sieprawkach, oraz na końcówkach sieci w godz. od 8 do 11.
autor Marcin Abramek · 14 paź 2016 o 13:23 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Zaproszenie na XXV Sesję rady Gminy Jastków w dniu 21 października 2016r. o godzinie 9.00
autor Anna Uhruska · 08 paź 2016 o 11:31 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Urząd Gminy Jastków informuje, iż w ramach realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest„ w 2016r. finansowanego na podstawie umowy dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w związku ze zwiększeniem puli środków prowadzony jest uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.
autor Konrad Makowski · 15 wrz 2016 o 15:04 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Ogłoszenie o XXIV Sesji Rady Gminy Jastków w dniu 23 września 2016 r.
autor Regina Abramek · 09 wrz 2016 o 13:35 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informacja dla mieszkańców u których zostały zamontowane kolektory słoneczne w ramach projektu „EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW”.
autor Marcin Abramek · 07 wrz 2016 o 09:16 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informacja dla rolników, którzy chcą rozpocząć działalność w dziedzinie przetwórstwa rolnego.
autor Marcin Abramek · 07 wrz 2016 o 08:09 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie nowego programu Ministerstwa Zdrowia "Leki 75+"
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.