Przetargi

autor Tomasz Choma · 01 sie 2019 o 15:54 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej Przedszkola Samorządowego w Jastkowie
autor Tomasz Choma · 31 lip 2019 o 15:42 · Gospodarka > Przetargi
Przeprowadzenie dodatkowych zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy dla uczniów oraz podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu w projekcie „Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków – II edycja”
autor Tomasz Choma · 05 lip 2019 o 13:23 · Gospodarka > Przetargi
„Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Jastkowie” – przebudowa sali wielofunkcyjnej i wykonanie opaski wokół budynku pałacu
autor Tomasz Choma · 04 lip 2019 o 10:52 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa drogi gminnej Nr 112573L Panieńszczyzna - Płouszowice oraz drogi wewnętrznej ul. Pocztowa, ul. Spółdzielcza, ul. Szkolna w miejscowości Panieńszczyzna
autor Tomasz Choma · 03 lip 2019 o 15:25 · Gospodarka > Przetargi
Wykonanie placu zabaw w ramach projektu "Radosny maluch - Aktywna mama"
autor Tomasz Choma · 28 cze 2019 o 15:38 · Gospodarka > Przetargi
Dostawy wyposażenia do placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Jastków w ramach projektu „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Jastków”
autor Tomasz Choma · 25 cze 2019 o 15:31 · Gospodarka > Przetargi
Kompleksowa dostawa wodomierzy
autor Tomasz Choma · 22 maj 2019 o 15:33 · Gospodarka > Przetargi
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego jako element ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gminy Jastków – park
autor Tomasz Choma · 16 maj 2019 o 21:19 · Gospodarka > Przetargi
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce oznaczonej Nr ewid. 393/23 w miejscowości Płouszowice-Kolonia na odcinku od km 0+007 do km 0+320 - dł. 313 m. oraz przebudowa włączenia drogi wewnętrznej ozn. 393/23 do drogi wojewódzkiej Nr 830
autor Tomasz Choma · 10 maj 2019 o 15:30 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa ul. Szelestnej w miejscowości Natalin
autor Tomasz Choma · 30 kwi 2019 o 15:01 · Gospodarka > Przetargi
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowowego w ciągu drogi gminnej Nr 106018L (działka Nr ewid. 319/2) od km 0+007 do km 0+189 w miejscowości Jastków oraz przebudowa włączenia do drogi powiatowej Nr 2212L Jastków – Snopków
autor Tomasz Choma · 24 kwi 2019 o 15:41 · Gospodarka > Przetargi
Wykonanie placu zabaw w ramach projektu "Radosny maluch - Aktywna mama"
autor Tomasz Choma · 17 kwi 2019 o 15:38 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Amarantowej w Marysinie (z włączeniem do drogi gm.Nr 105998L-ul.Szarugi)
autor Tomasz Choma · 11 kwi 2019 o 15:48 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i fotograficznego i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Płouszowicach oraz Szkoły Podstawowej w Ożarowie
autor Tomasz Choma · 03 kwi 2019 o 15:37 · Gospodarka > Przetargi
Budowa oświetlenia drogowego wraz ze słupami wydzielonego oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej Nr 809 Snopków - Krasienin w miejscowości Snopków
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.