Przetargi

autor Tomasz Choma · 30 mar 2021 o 22:16 · Gospodarka > Przetargi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 22 mar 2021 o 21:27 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa kruszywa dolomitowego w ilości 2500 Mg wraz z wbudowaniem
autor Tomasz Choma · 27 sty 2021 o 15:25 · Gospodarka > Przetargi
Stosownie do treści art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym sporządzają zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz ich związki.
autor Tomasz Choma · 29 gru 2020 o 18:38 · Gospodarka > Przetargi
Wywóz i zagospodarowanie częściowo odwodnionych, higienizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Snopkowie
autor Tomasz Choma · 02 gru 2020 o 12:31 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Jastków w ramach projektu „Jesteśmy EKOlogiczni w Gminie Jastków"
autor Tomasz Choma · 30 lis 2020 o 23:05 · Gospodarka > Przetargi
Usługi społeczne dla seniorów w gminach wiejskich Powiatu Lubelskiego
autor Tomasz Choma · 10 lis 2020 o 18:06 · Gospodarka > Przetargi
Zakup energii elektrycznej
autor Tomasz Choma · 09 lis 2020 o 18:38 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Snopkowie
autor Tomasz Choma · 30 paź 2020 o 22:54 · Gospodarka > Przetargi
Budowa budynku użyteczności publicznej Klub Aktywności Mieszkańców w miejscowości Marysin
autor Tomasz Choma · 29 paź 2020 o 21:24 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209L Jastków – Sieprawice –Tomaszowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Sieprawice na odcinku od km 2+618,50 do km 3+375,00
autor Tomasz Choma · 28 paź 2020 o 21:05 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa drogi gminnej Nr 105991L w miejscowości Piotrawin od km 0+016,30 do km 2+508,20
autor Tomasz Choma · 23 paź 2020 o 19:40 · Gospodarka > Przetargi
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2020/2021
autor Tomasz Choma · 07 paź 2020 o 15:29 · Gospodarka > Przetargi
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Panieńszczyzna
autor Tomasz Choma · 17 wrz 2020 o 15:45 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Snopków (przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie oczyszczalni ścieków)
autor Tomasz Choma · 08 wrz 2020 o 15:14 · Gospodarka > Przetargi
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Barak i Dębówka Kolonia w ramach aglomeracji Lublin
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.