Przetargi

autor Tomasz Choma · 05 lut 2019 o 15:32 · Gospodarka > Przetargi
Rozwój terenów osadnictwa poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych Nr 105977 w m. Tomaszowice-Kolonia, Tomaszowice , Sieprawice (dz. Nr ewid. 960), Nr 106006L (dz. Nr ewid. 963) w m. Sieprawice na odcinku od km 0+009,20 do km 2+628,15
autor Tomasz Choma · 29 sty 2019 o 15:32 · Gospodarka > Przetargi
Przeprowadzenie dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli szkół w Gminie Jastków w projekcie „Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków – II edycja”
autor Tomasz Choma · 25 sty 2019 o 15:32 · Gospodarka > Przetargi
Wywóz odpadów i osadów ściekowych wytworzonych na oczyszczalniach ścieków
autor Tomasz Choma · 21 sty 2019 o 16:57 · Gospodarka > Przetargi
_
autor Tomasz Choma · 14 sty 2019 o 16:53 · Gospodarka > Przetargi
Remont budynku po byłym przedszkolu samorządowym z przeznaczeniem na działalność Klubu Seniora
autor Tomasz Choma · 08 sty 2019 o 15:33 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jastków
autor Tomasz Choma · 28 gru 2018 o 10:29 · Gospodarka > Przetargi
Budowa boisk wielofunkcyjnych służących do rekreacji w Gminie Jastków
autor Tomasz Choma · 07 gru 2018 o 15:40 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jastkowie w roku szkolnym 2018/2019
autor Tomasz Choma · 05 gru 2018 o 15:23 · Gospodarka > Przetargi
Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Jastkowie w ramach projektu „Radosny maluch – Aktywna mama”
autor Tomasz Choma · 04 gru 2018 o 15:18 · Gospodarka > Przetargi
Zakup energii elektrycznej
autor Tomasz Choma · 30 lis 2018 o 15:12 · Gospodarka > Przetargi
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym - hybrydy
autor Tomasz Choma · 29 lis 2018 o 15:36 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa mebli, wyposażenia oraz sprzętu AGD do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Sieprawice, Miłocin, Sługocin i Płouszowice Kol.
autor Tomasz Choma · 22 lis 2018 o 15:08 · Gospodarka > Przetargi
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębówka Kolonia w ramach aglomeracji Lublin
autor Tomasz Choma · 08 lis 2018 o 15:22 · Gospodarka > Przetargi
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2018/2019
autor Tomasz Choma · 31 paź 2018 o 15:26 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa mebli, wyposażenia oraz sprzętu AGD do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Sieprawice, Miłocin, Sługocin i Płouszowice Kol.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.