Przetargi

autor Tomasz Choma · 15 kwi 2020 o 11:23 · Gospodarka > Przetargi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 23 mar 2020 o 20:02 · Gospodarka > Przetargi
Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 13 mar 2020 o 17:30 · Gospodarka > Przetargi
Wykonanie nowych nasadzeń szaty roślinnej w ramach zadania Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego jako element ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gminy Jastków - park
autor Tomasz Choma · 06 mar 2020 o 17:17 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Snopkowie
autor Tomasz Choma · 03 mar 2020 o 15:35 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa kruszywa dolomitowego w ilości 2500 Mg wraz z wbudowaniem
autor Tomasz Choma · 05 lut 2020 o 15:35 · Gospodarka > Przetargi
Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz likwidacja istniejącej pompowni ścieków
autor Tomasz Choma · 29 sty 2020 o 10:00 · Gospodarka > Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2020 r.
autor Tomasz Choma · 13 sty 2020 o 16:59 · Gospodarka > Przetargi
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Snopkowie
autor Tomasz Choma · 02 sty 2020 o 20:57 · Gospodarka > Przetargi
Załadunek, wywóz i zagospodarowanie odwodnionych częściowo higienizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Snopkowie
autor Tomasz Choma · 09 gru 2019 o 16:45 · Gospodarka > Przetargi
„Poprawa spójności przestrzennej , społecznej i kulturowej LOF przez rewitalizację” – doposażenie placu zabaw w miejscowości Panieńszczyzna
autor Tomasz Choma · 28 lis 2019 o 15:31 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa i montaż wodomierzy wraz z osprzętem do zdalnego odczytu liczników na potrzeby Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 21 lis 2019 o 13:18 · Gospodarka > Przetargi
Zakup energii elektrycznej
autor Ewa Hołod · 20 lis 2019 o 08:42 · Gospodarka > Przetargi
Wójt  Gminy  Jastków ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jastków. GK.6840.3.2019.HE.3
autor Tomasz Choma · 15 paź 2019 o 15:33 · Gospodarka > Przetargi
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2019/2020
autor Tomasz Choma · 02 paź 2019 o 15:57 · Gospodarka > Przetargi
Renowacja Cmentarza Legionistów w Jastkowie
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.