Przetargi

autor Tomasz Choma · 24 kwi 2019 o 15:41 · Gospodarka > Przetargi
Wykonanie placu zabaw w ramach projektu "Radosny maluch - Aktywna mama"
autor Tomasz Choma · 17 kwi 2019 o 15:38 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Amarantowej w Marysinie (z włączeniem do drogi gm.Nr 105998L-ul.Szarugi)
autor Tomasz Choma · 11 kwi 2019 o 15:48 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i fotograficznego i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Płouszowicach oraz Szkoły Podstawowej w Ożarowie
autor Tomasz Choma · 03 kwi 2019 o 15:37 · Gospodarka > Przetargi
Budowa oświetlenia drogowego wraz ze słupami wydzielonego oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej Nr 809 Snopków - Krasienin w miejscowości Snopków
autor Tomasz Choma · 01 kwi 2019 o 17:01 · Gospodarka > Przetargi
Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 27 mar 2019 o 15:25 · Gospodarka > Przetargi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 15 mar 2019 o 14:05 · Gospodarka > Przetargi
Budowa budynku Obiektu kultury-świetlica w Miłocinie
autor Tomasz Choma · 14 mar 2019 o 15:47 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie – pałac
autor Tomasz Choma · 13 mar 2019 o 12:15 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego w ilości 2500 Mg wraz z wbudowaniem
autor Tomasz Choma · 06 mar 2019 o 15:36 · Gospodarka > Przetargi
Zakup energii elektrycznej
autor Tomasz Choma · 26 lut 2019 o 15:38 · Gospodarka > Przetargi
Rozwój terenów osadnictwa poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych Nr 105977 w m. Tomaszowice-Kolonia, Tomaszowice , Sieprawice (dz. Nr ewid. 960), Nr 106006L (dz. Nr ewid. 963) w m. Sieprawice na odcinku od km 0+009,20 do km 2+628,15 wraz z oświetleniem drogowym
autor Tomasz Choma · 20 lut 2019 o 15:38 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i fotograficznego oraz mebli i wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Jastkowie w ramach projektu „Budowa i wyposażenie przedszkola w miejscowości Panieńszczyzna w ramach Centrum Rozwoju Rodziny”
autor Tomasz Choma · 08 lut 2019 o 19:44 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa drogi wojewódzkiej 809 Snopków - Krasienin w zakresie wykonania chodnika wraz z zatokami autobusowymi i nawrotnicą
autor Tomasz Choma · 08 lut 2019 o 15:38 · Gospodarka > Przetargi
Przeprowadzenie dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli szkół w Gminie Jastków w projekcie „Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków – II edycja”
autor Tomasz Choma · 07 lut 2019 o 15:37 · Gospodarka > Przetargi
Remont budynku po byłym przedszkolu samorządowym z przeznaczeniem na działalność Klubu Seniora
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.