Zapytania Ofertowe

autor Tomasz Choma · 19 lip 2018 o 09:20 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Wójt Gminy Jastków działając na podstawie uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Jastków oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Jastków.
autor Tomasz Choma · 22 maj 2018 o 15:39 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Wykonanie multimedialnej aplikacji mobilnej dla Szlaków Rowerowych Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 15 maj 2018 o 14:38 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na zadaniu: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastków w ramach projektów pn.: „Eko-energia w Gminie Jastków-I” „Eko-energia w Gminie Jastków-III”
autor Marcin Abramek · 24 kwi 2018 o 13:39 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie "Inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych roślin i zwierząt na terenie Gminy Jastków"
autor Tomasz Choma · 20 kwi 2018 o 14:01 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gminy Jastków poprzez budowę i rozbudowę szlaków pieszych i rowerowych
autor Tomasz Choma · 28 mar 2018 o 15:34 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gminy Jastków poprzez budowę i rozbudowę szlaków pieszych i rowerowych
autor Marcin Abramek · 26 mar 2018 o 11:48 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz obiektów własnych Gminy Jastków położonych na terenie Gminy Jastków w 2018r.
autor Marcin Abramek · 07 lut 2018 o 15:07 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Usuwania awarii na sieci wodociągowej i ujęciach wód podziemnych na terenie gminy Jastków"
autor Marcin Abramek · 07 lut 2018 o 15:04 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia "Dostawa środków czystości zgodnie z specyfikacją z formularza ofertowego"
autor Marcin Abramek · 07 lut 2018 o 15:01 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia "Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg publicznych, wewnętrznych, ulic, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Jastków"
autor Robert Stolar · 15 sty 2018 o 19:37 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Dostawa środków czystości zgodnie ze specyfikacją z formularza ofertowego. Oferowane artykuły muszą posiadać wymagane prawem atesty i być dopuszczone do stosowania na terenie Polski. Wykonawca zobowiązany będzie przy pierwszej dostawie do przekazania zamawiającemu instrukcji stosowania i kart charakterystyki oferowanych środków czyszczących. Podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą być zmienione przez zamawiającego w zależności od potrzeb.
autor Robert Stolar · 05 sty 2018 o 14:29 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na konserwację urządzeń oświetlenia dróg publicznych, wewnętrznych, ulic, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Jastków
autor Robert Stolar · 31 sie 2017 o 13:01 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Część I: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej Gminy Jastków. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Jastków. Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Jastków.
autor Ewelina Kowalczyk · 25 sie 2017 o 09:03 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert - przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drzew na terenie dz. Nr 562 w miejscowości Panieńszczyzna na podstawie opracowania "Ocena stanu dendrologicznego drzew i krzewów na Cmentarzu Legionistów w miejscowości Panieńszczyzna".
autor Robert Stolar · 08 sie 2017 o 13:04 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Jastków
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.