Zapytania Ofertowe

autor Emilia Komsta · 10 gru 2019 o 13:14 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
autor Emilia Komsta · 26 lis 2019 o 13:13 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Konserwacja oświetlenia dróg publicznych, wewnętrznych, ulic, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Jastków.
autor Tomasz Choma · 12 lis 2019 o 14:49 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach Józefów-Pociecha, Marysin, Miłocin
autor Emilia Komsta · 23 sie 2019 o 11:16 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
NAZWA ZADANIA: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy JASTKÓW”
autor Magdalena Sokołowska · 02 sie 2019 o 12:06 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w ramach Projektu „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”, będącego częścią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
autor Tomasz Choma · 07 cze 2019 o 15:13 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 29 maj 2019 o 15:30 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Jastków
autor Weronika Mielnicka · 01 kwi 2019 o 15:39 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zamówienie dotyczy wykonania projektu wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, pomieszczeniami gospodarczymi, komórkami oraz garażami w nieruchomości wielobudynkowej wraz z opisem oraz inwentaryzacją wszystkich lokali
autor Kinga Popielarczyk · 15 sty 2019 o 15:10 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na usługę cateringu
autor Weronika Mielnicka · 07 sty 2019 o 13:33 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej.
autor Tomasz Choma · 07 sty 2019 o 13:26 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Dostawa 15 fabrycznie nowych tabletów
autor Anna Uhruska · 13 gru 2018 o 13:40 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenia do składania ofert na wykonanie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
autor Weronika Mielnicka · 11 gru 2018 o 09:02 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
a) Przewóz osadu ściekowego samochodem asenizacyjnym z oczyszczalni ścieków w Tomaszowicach do oczyszczalni ścieków w Snopkowie oraz odbiór nieczystości ciekłych gromadzonych w bezodpływowych zbiornikach... b) Czyszczenie przepompowni ścieków samochodem asenizacyjnym.
autor Konrad Makowski · 10 gru 2018 o 15:03 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Dostawa środków czystości zgodnie ze specyfikacją z formularza ofertowego. Oferowane artykuły muszą posiadać wymagane prawem atesty i być dopuszczone do stosowania na terenie Polski.
autor Weronika Mielnicka · 10 gru 2018 o 15:00 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg publicznych, wewnętrznych, ulic, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Jastków. Komunikat w sprawie zaproszenia do składania ofert na konserwację urządzeń oświetlenia dróg publicznych, wewnętrznych, ulic, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Jastków.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.