Zapytania Ofertowe

autor Mateusz Błaszczak · 29 kwi 2020 o 11:50 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
-
autor Anna Poterucha-Radomska · 17 kwi 2020 o 13:05 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na zakup, dostawę i montaż wyposażenia świetlicy realizowanej w ramach projektu pt. „Obiekt Kultury- świetlica w Miłocinie", realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
autor Kinga Popielarczyk · 08 kwi 2020 o 12:50 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
autor Kinga Popielarczyk · 27 mar 2020 o 14:47 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
autor Anna Uhruska · 16 gru 2019 o 11:56 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na: zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych i dzikich, zapewnieniu doraźnej opieki weterynaryjnej dla zwierząt kierowanych do adopcji przez mieszkańców gminy Jastków oraz usypianie ślepych miotów na terenie gminy Jastków.
autor Emilia Komsta · 16 gru 2019 o 09:27 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych, naprawa instalacji kanalizacyjnych na oczyszczalni ścieków oraz na zewnętrznych sieciach między obiektowych – czyszczenie urządzeń przepompowni i tłoczni.
autor Emilia Komsta · 10 gru 2019 o 13:14 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
autor Emilia Komsta · 26 lis 2019 o 13:13 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Konserwacja oświetlenia dróg publicznych, wewnętrznych, ulic, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Jastków.
autor Tomasz Choma · 12 lis 2019 o 14:49 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach Józefów-Pociecha, Marysin, Miłocin
autor Emilia Komsta · 23 sie 2019 o 11:16 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
NAZWA ZADANIA: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy JASTKÓW”
autor Magdalena Sokołowska · 02 sie 2019 o 12:06 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w ramach Projektu „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”, będącego częścią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
autor Tomasz Choma · 07 cze 2019 o 15:13 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 29 maj 2019 o 15:30 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Jastków
autor Weronika Mielnicka · 01 kwi 2019 o 15:39 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zamówienie dotyczy wykonania projektu wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, pomieszczeniami gospodarczymi, komórkami oraz garażami w nieruchomości wielobudynkowej wraz z opisem oraz inwentaryzacją wszystkich lokali
autor Kinga Popielarczyk · 15 sty 2019 o 15:10 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na usługę cateringu
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.