Zapytania Ofertowe

autor Anna Uhruska · 11 kwi 2017 o 07:44 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Dotyczy : Usuwania wyrobów zawierających azbest w 2017r.
autor Barbara Czubak · 30 mar 2017 o 08:47 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Dotyczy: Zakupu stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarów. Zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarów. Zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Sługocin.
autor Anna Uhruska · 23 mar 2017 o 10:33 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na bezpieczne usuwanie wyrobów azbestowych z posesji osób fizycznych wspólnot mieszkaniowych oraz obiektów własnych Gminy Jastków zlokalizowanych na trenie gminy Jastków w 2017r.
autor Sylwia Gospodarek · 27 lut 2017 o 13:59 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert: - zakup stołów i krzeseł, - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich
autor Adam Świrszcz · 22 lut 2017 o 14:16 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego pn.: „Wykonywanie prac rozgraniczeniowych nieruchomości na terenie gminy Jastków w 2017 roku”
autor Adam Świrszcz · 20 lut 2017 o 15:26 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert z dnia 20.02.2017
autor Adam Świrszcz · 20 lut 2017 o 12:41 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zawiadomienie o zamknięciu przetargu bez wyboru oferty
autor Adam Świrszcz · 08 lut 2017 o 07:51 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert
autor Tomasz Choma · 06 lut 2017 o 19:16 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Kompleksowe wyposażenie dla nowych oddziałów przedszkolnych
autor Tomasz Choma · 06 lut 2017 o 17:04 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Dostawa trzech laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego
autor Tomasz Choma · 02 lut 2017 o 15:26 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Dostawa mebli biurowych
autor Adam Świrszcz · 02 lut 2017 o 09:08 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert z dnia 02-02-2017r dotyczące wykonania prac rozgraniczeniowych na terenie gminy Jastków w 2017 roku
autor Tomasz Choma · 26 sty 2017 o 13:45 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Kompleksowe wyposażenie dla nowych oddziałów przedszkolnych
autor Tomasz Choma · 18 sty 2017 o 15:20 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Prowadzenie zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, umuzykalniająco-rytmicznych w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Jastkowie (Przedszkole Samorządowe) i oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Tomaszowicach
autor Tomasz Choma · 13 sty 2017 o 19:54 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Prowadzenie zajęć z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Jastkowie (Przedszkole Samorządowe) i oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Tomaszowicach /nieaktualne/
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.