Zapytania Ofertowe

autor Tomasz Choma · 06 lut 2017 o 17:04 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Dostawa trzech laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego
autor Tomasz Choma · 02 lut 2017 o 15:26 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Dostawa mebli biurowych
autor Adam Świrszcz · 02 lut 2017 o 09:08 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert z dnia 02-02-2017r dotyczące wykonania prac rozgraniczeniowych na terenie gminy Jastków w 2017 roku
autor Tomasz Choma · 26 sty 2017 o 13:45 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Kompleksowe wyposażenie dla nowych oddziałów przedszkolnych
autor Tomasz Choma · 18 sty 2017 o 15:20 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Prowadzenie zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, umuzykalniająco-rytmicznych w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Jastkowie (Przedszkole Samorządowe) i oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Tomaszowicach
autor Tomasz Choma · 13 sty 2017 o 19:54 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Prowadzenie zajęć z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Jastkowie (Przedszkole Samorządowe) i oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Tomaszowicach /nieaktualne/
autor Anna Uhruska · 21 gru 2016 o 15:03 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. "Wykonywanie usług weterynaryjnych polegających na: zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych i dzikich, zapewnieniu doraźnej opieki weterynaryjnej dla zwierząt kierowanych do adopcji przez mieszkańców gminy Jastków oraz usypianiu ślepych miotów na terenie Gminy Jastków w 2017r."
autor Anna Uhruska · 21 gru 2016 o 14:57 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadania pn. "Odławianie, umieszczanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gm. Jastków w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2017roku."
autor Tomasz Choma · 25 paź 2016 o 15:38 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg publicznych, wewnętrznych, ulic, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Jastków
autor Adam Świrszcz · 21 paź 2016 o 14:22 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Ustalenie granic drogi gminnej, działki nr ewid. 11-477 położonej w obr. Kolonia Moszna z działkami przyległymi wraz ze stabilizacją trwałych punktów graficznych (betonowe, granitowe lub typu plastmark)
autor Tomasz Choma · 05 paź 2016 o 11:57 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Przewóz mieszkańców na trasie Piotrawin II - Panieńszczyzna
autor Tomasz Choma · 22 wrz 2016 o 08:52 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Wykonanie przeglądów technicznych budynków
autor Konrad Makowski · 26 sie 2016 o 09:36 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Ustalenie granic drogi gminnej, działki nr ewid. 12-263/2położonej w obr. Kolonia Natalin z działkami przyległymi położonymi w obrębie 24-Snopków nr 480/15, 479/4, 478/2, 469/5, położonymi w obrębie 12-Kolonia Natalin o numerach: 194/21, 193/2, 193/3, 193/1, 192/5, 192/8, 190/4, 190/3, 189/4, 189/1, 188/3, 186/2, 186/1, 185/3, 185/1, 184/15, 184/18, 182, 177, 176, 175, 265 wraz ze stabilizacją trwałych punktów granicznych ( betonowe, granitowe lub typu plastmark).
autor Adam Świrszcz · 26 sie 2016 o 09:23 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Podział działki 103/6 z przeznaczeniem na powiększenie działki sąsiedniej 102/17 położonych w m. Marysin.
autor Barbara Czubak · 19 sie 2016 o 09:28 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektora w jednostkach oświatowych Gminy Jastków
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.