Zapytania Ofertowe

autor Marcin Abramek · 26 mar 2018 o 11:48 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz obiektów własnych Gminy Jastków położonych na terenie Gminy Jastków w 2018r.
autor Marcin Abramek · 07 lut 2018 o 15:07 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Usuwania awarii na sieci wodociągowej i ujęciach wód podziemnych na terenie gminy Jastków"
autor Marcin Abramek · 07 lut 2018 o 15:04 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia "Dostawa środków czystości zgodnie z specyfikacją z formularza ofertowego"
autor Marcin Abramek · 07 lut 2018 o 15:01 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia "Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg publicznych, wewnętrznych, ulic, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Jastków"
autor Robert Stolar · 15 sty 2018 o 19:37 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Dostawa środków czystości zgodnie ze specyfikacją z formularza ofertowego. Oferowane artykuły muszą posiadać wymagane prawem atesty i być dopuszczone do stosowania na terenie Polski. Wykonawca zobowiązany będzie przy pierwszej dostawie do przekazania zamawiającemu instrukcji stosowania i kart charakterystyki oferowanych środków czyszczących. Podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą być zmienione przez zamawiającego w zależności od potrzeb.
autor Robert Stolar · 05 sty 2018 o 14:29 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na konserwację urządzeń oświetlenia dróg publicznych, wewnętrznych, ulic, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Jastków
autor Robert Stolar · 31 sie 2017 o 13:01 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Część I: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej Gminy Jastków. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Jastków. Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Jastków.
autor Ewelina Kowalczyk · 25 sie 2017 o 09:03 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert - przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drzew na terenie dz. Nr 562 w miejscowości Panieńszczyzna na podstawie opracowania "Ocena stanu dendrologicznego drzew i krzewów na Cmentarzu Legionistów w miejscowości Panieńszczyzna".
autor Robert Stolar · 08 sie 2017 o 13:04 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Jastków
autor Sylwia Gospodarek · 07 sie 2017 o 14:52 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu nagłaśniającego wraz z dostawą i rozładunkiem do Szkoły Podstawowej w Snopkowie w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Snopków.
autor Tomasz Choma · 14 cze 2017 o 15:35 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Renowacja parkietu w sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jastkowie
autor Tomasz Choma · 03 cze 2017 o 09:17 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Wykonanie zmian organizacji ruchu na drogach na terenie gminy Jastków. część I: wykonanie korekty stałej organizacji ruchu po przebudowie włączenia drogi gminnej Nr 106024L (działka nr 337) do drogi powiatowej Nr 2420L Lublin – Bogucin (dawnej drogi krajowej nr 12 odc. Lublin – Kurów) w miejscowości Jastków część II: wykonanie zmian w stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2420L Lublin – Bogucin na terenie gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 01 cze 2017 o 12:12 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 10 maj 2017 o 20:45 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tomaszowicach
autor Marcin Abramek · 10 maj 2017 o 09:38 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych przy drzewostanie - 20 sztuk drzew, na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Jastkowie.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.