Zapytania Ofertowe

autor Robert Stolar · 31 sie 2017 o 13:01 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Część I: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej Gminy Jastków. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Jastków. Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Jastków.
autor Ewelina Kowalczyk · 25 sie 2017 o 09:03 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert - przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drzew na terenie dz. Nr 562 w miejscowości Panieńszczyzna na podstawie opracowania "Ocena stanu dendrologicznego drzew i krzewów na Cmentarzu Legionistów w miejscowości Panieńszczyzna".
autor Robert Stolar · 08 sie 2017 o 13:04 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Jastków
autor Sylwia Gospodarek · 07 sie 2017 o 14:52 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu nagłaśniającego wraz z dostawą i rozładunkiem do Szkoły Podstawowej w Snopkowie w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Snopków.
autor Tomasz Choma · 14 cze 2017 o 15:35 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Renowacja parkietu w sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jastkowie
autor Tomasz Choma · 03 cze 2017 o 09:17 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Wykonanie zmian organizacji ruchu na drogach na terenie gminy Jastków. część I: wykonanie korekty stałej organizacji ruchu po przebudowie włączenia drogi gminnej Nr 106024L (działka nr 337) do drogi powiatowej Nr 2420L Lublin – Bogucin (dawnej drogi krajowej nr 12 odc. Lublin – Kurów) w miejscowości Jastków część II: wykonanie zmian w stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2420L Lublin – Bogucin na terenie gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 01 cze 2017 o 12:12 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 10 maj 2017 o 20:45 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tomaszowicach
autor Marcin Abramek · 10 maj 2017 o 09:38 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych przy drzewostanie - 20 sztuk drzew, na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Jastkowie.
autor Anna Uhruska · 11 kwi 2017 o 07:44 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Dotyczy : Usuwania wyrobów zawierających azbest w 2017r.
autor Barbara Czubak · 30 mar 2017 o 08:47 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Dotyczy: Zakupu stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarów. Zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarów. Zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Sługocin.
autor Anna Uhruska · 23 mar 2017 o 10:33 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na bezpieczne usuwanie wyrobów azbestowych z posesji osób fizycznych wspólnot mieszkaniowych oraz obiektów własnych Gminy Jastków zlokalizowanych na trenie gminy Jastków w 2017r.
autor Sylwia Gospodarek · 27 lut 2017 o 13:59 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert: - zakup stołów i krzeseł, - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich
autor Adam Świrszcz · 22 lut 2017 o 14:16 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego pn.: „Wykonywanie prac rozgraniczeniowych nieruchomości na terenie gminy Jastków w 2017 roku”
autor Adam Świrszcz · 20 lut 2017 o 15:26 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert z dnia 20.02.2017
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.