Informacje

autor Marcin Abramek · 12 sie 2020 o 08:02 · Sprawy Bieżące > Informacje
NA UPAŁY NIE MA RADY? SĄ!!! OTO NAJWAŻNIEJSZE:
autor Gminny Ośrodek Kultury i Sportu · 04 sie 2020 o 11:44 · Sprawy Bieżące > Informacje
Legiony Polskie pod Jastkowem toczyły walkę między 31 lipca, a 3 sierpnia 1915 roku. Z wojskami rosyjskimi starli się wówczas żołnierze I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego oraz wydzielony z III Brygady 4 pułk piechoty ppłk. Bolesława Roi. Była to jedna z największych bitew Legionów. Jednostki polskie od 31 lipca próbowały przełamać pozycje rosyjskie, ale kilkakrotne podejścia nie przynosiły skutku. Ogólna sytuacja na froncie zmusiła Rosjan do opuszczenia umocnień i Legioniści 3 sierpnia 1915 roku wkroczyli do Jastkowa. 4 pułk poniósł olbrzymie straty
autor Mateusz Błaszczak · 29 lip 2020 o 07:41 · Sprawy Bieżące > Informacje
-
autor Mateusz Błaszczak · 28 lip 2020 o 14:29 · Sprawy Bieżące > Informacje
-
autor Mateusz Błaszczak · 28 lip 2020 o 12:40 · Sprawy Bieżące > Informacje
-
autor Mateusz Błaszczak · 28 lip 2020 o 12:23 · Sprawy Bieżące > Informacje
01.08.2020 r.
autor Marcin Abramek · 23 lip 2020 o 12:44 · Sprawy Bieżące > Informacje
Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Jastków z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastków, położonych w m. Płouszowice-Kol. gm. Jastków przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
autor Mateusz Błaszczak · 22 lip 2020 o 12:45 · Sprawy Bieżące > Informacje
-
autor Mateusz Błaszczak · 17 lip 2020 o 12:28 · Sprawy Bieżące > Informacje
-
autor Mateusz Błaszczak · 17 lip 2020 o 09:48 · Sprawy Bieżące > Informacje
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski – serdecznie zaprasza na Rajd rowerowy z grą terenową pod nazwą „Lubelskie rowerowe z KSOW-em”. Rajd przeznaczony jest dla mieszkańców obszarów wiejskich z województwa lubelskiego, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Start rajdu przewidziany jest na godzinę 10:00, rejestracja uczestników od godziny 9:00.
autor Małgorzata Langiewicz · 10 lip 2020 o 09:53 · Sprawy Bieżące > Informacje
Dokumentacja konkursowa już dostępna.
autor Sławomir Zdyb · 09 lip 2020 o 14:10 · Sprawy Bieżące > Informacje
10.07.2020 – 14.07.2020
autor Andrzej Krak · 08 lip 2020 o 14:57 · Sprawy Bieżące > Informacje
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
autor Marcin Abramek · 07 lip 2020 o 13:39 · Sprawy Bieżące > Informacje
Konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. ma za zadanie wyróżnić najlepszych rolników, którzy w Lubelskim mieszkają i prowadzą swoje gospodarstwa.
autor Marcin Abramek · 07 lip 2020 o 13:29 · Sprawy Bieżące > Informacje
Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego -„Kraina wokół Lublina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.