Informacje

autor Ewa Hołod · 29 sie 2016 o 14:04 · Sprawy Bieżące > Informacje
Wójt Gminy Jastków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jastków zostało wywieszone, oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż prawa własności atrakcyjnie położonej nieruchomości, oznaczonej nr 67 o pow. 0,2017 ha, w m. Panieńszczyzna. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków działka znajduje się w terenach przeznaczonych pod mieszkalnictwo niskie o symbolu MN. Nieruchomość położona jest przy drodze powiatowej KDP nr 2209L. Dojazd do działki drogą gruntową, prowadzącą od asfaltowej drogi gminne. Działka posiada możliwość podłączenia w istniejące na tym terenie sieci: energetyczną i telefoniczną a w planie inwestycyjnym Gminy Jastków na 2016 r. jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, warunków przetargu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w pok. Nr 6 Urzędu Gminy Jastków lub pod nr tel. 81 502 04 28.
autor Konrad Makowski · 02 sie 2016 o 13:06 · Sprawy Bieżące > Informacje
Konkurs dla Najlepszych Producentów Rolnych Regionu Lubelskiego
autor Konrad Makowski · 22 lip 2016 o 10:59 · Sprawy Bieżące > Informacje
Czwarty tom z serii „Z Dziejów Jastkowa i Okolic. Studia i Materiały” zawiera zbiór studiów poświęconych wydarzeniom, jakie rozległy się na naszej ziemi przed stu laty, w drugim roku trwania I wojny światowej.
autor Konrad Makowski · 20 lip 2016 o 15:07 · Sprawy Bieżące > Informacje
Rozkłady jazdy linii nr 20 i 33 obowiązujące od 1 lipca br.
autor Konrad Makowski · 19 lip 2016 o 08:14 · Sprawy Bieżące > Informacje
Apel Prezesa KRUS do rolników
autor Konrad Makowski · 11 lip 2016 o 10:24 · Sprawy Bieżące > Informacje
Szukasz pracy? Pójdź do Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.
autor Ewa Hołod · 04 lip 2016 o 15:34 · Sprawy Bieżące > Informacje
Na dzień 23 czerwca 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, ogłoszone zostały rokowania na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Tomaszowicach-Kol. składającego się z dwóch nieruchomości:
autor Ewa Hołod · 01 lip 2016 o 20:47 · Sprawy Bieżące > Informacje
Wójt Gminy Jastków działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, w dniu 16 czerwca 2016 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastków, przeznaczonych do sprzedaży.
autor Konrad Makowski · 01 lip 2016 o 14:36 · Sprawy Bieżące > Informacje
„Kraina wokół Lublina” (PROW 2014-2020)
autor Anna Pędzierska · 02 cze 2016 o 20:49 · Sprawy Bieżące > Informacje
Dyżury leśniczego w Urzędzie Gminy Jastków w czerwcu 2016 r.
autor Andrzej Krak · 23 maj 2016 o 10:47 · Sprawy Bieżące > Informacje
Asentia Consulting zaprasza osoby pozostające bez pracy do bezpłatnego udziału w projekcie Pracownia kompetencji 2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
autor Anna Pędzierska · 05 maj 2016 o 10:20 · Sprawy Bieżące > Informacje
Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
autor Konrad Makowski · 02 maj 2016 o 10:40 · Sprawy Bieżące > Informacje
Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wraz z Komitetem Honorowym Obchodów mają zaszczyt zaprosić na uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja w Lublinie
autor Konrad Makowski · 02 maj 2016 o 10:38 · Sprawy Bieżące > Informacje
Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek zaprasza na obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2 maja 2016 roku
autor Małgorzata Langiewicz · 27 kwi 2016 o 09:06 · Sprawy Bieżące > Informacje
Informacja dodatkowa dotycząca montażu instalacji solarnych w ramach projektu dla Działania 4.1 Wsparcie Instalacji OZE
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.