Informacje

autor Marcin Abramek · 07 lip 2020 o 13:29 · Sprawy Bieżące > Informacje
Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego -„Kraina wokół Lublina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".
autor Marcin Abramek · 07 lip 2020 o 13:24 · Sprawy Bieżące > Informacje
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje otwarty konkurs fotograficzny pod hasłem "Polska smakuje"
autor Joanna Idzik · 07 lip 2020 o 10:30 · Sprawy Bieżące > Informacje
-
autor Sławomir Zdyb · 06 lip 2020 o 16:33 · Sprawy Bieżące > Informacje
-
autor Marcin Abramek · 01 lip 2020 o 14:46 · Sprawy Bieżące > Informacje
W dniu wczorajszym tj. 30 czerwca w Bełżycach pani Teresa Kot Wójt Gminy Jastków odebrała z rąk Premiera RP pana Mateusza Morawieckiego Promesę przekazania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Jastków otrzyma kwotę 2 287 340 zł z przeznaczeniem na lokalne inwestycje.
autor Mateusz Błaszczak · 01 lip 2020 o 11:07 · Sprawy Bieżące > Informacje
-
autor Mateusz Błaszczak · 30 cze 2020 o 11:54 · Sprawy Bieżące > Informacje
-
autor Joanna Idzik · 30 cze 2020 o 09:55 · Sprawy Bieżące > Informacje
warning
autor Marcin Alter · 30 cze 2020 o 08:29 · Sprawy Bieżące > Informacje
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków dla działek o numerach ewidencyjnych 225/4 i 226/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Józefów Pociecha
autor Marcin Abramek · 30 cze 2020 o 07:46 · Sprawy Bieżące > Informacje
-
autor Sławomir Zdyb · 29 cze 2020 o 13:38 · Sprawy Bieżące > Informacje
30.06.2020 (wtorek) w godzinach od 8 do 14
autor Marek Wieczerzak · 26 cze 2020 o 15:48 · Sprawy Bieżące > Informacje
Relacja z Akcji Krwiodawstwa z niedzieli 21 czerwca.
autor Joanna Idzik · 26 cze 2020 o 12:06 · Sprawy Bieżące > Informacje
Drodzy Mieszkańcy!!! W czerwcowym wydaniu „Gazety Jastkowskiej” na stronie 25 w tabeli zostały zamieszczone sprzeczne informacje dotyczące przyjmowania/nie przyjmowania odpadów ulegających biodegradacji w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Snopkowie i Tomaszowicach. Od 1 czerwca br. odpady ulegające biodegradacji nie są przyjmowane w w/w punktach.
autor Mateusz Błaszczak · 25 cze 2020 o 14:50 · Sprawy Bieżące > Informacje
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
autor Mateusz Błaszczak · 24 cze 2020 o 11:42 · Sprawy Bieżące > Informacje
Czytaj Dalej..
warning
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.