Obwieszczenia

autor Minister Infrastruktury i Budownictwa · 22 lut 2016 o 14:05 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
Na podstawie art. 9q ust. 2 i 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.