Obwieszczenia

autor Urszula Sadurska · 23 sty 2017 o 08:13 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
W przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 809 Lublin - Krasienin - Kazimierzówka - Przytoczno w zakresie rozbudowy mostu przez rzekę Ciemięgę w miejscowości Snopków.
autor Dorota Nowakowska · 10 sty 2017 o 12:07 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu w dniu 30 grudnia 2016r. decyzji nr 84/16, znak: IF-I.7840.8.143.2015.AO
autor Konrad Makowski · 22 gru 2016 o 08:16 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się
autor Konrad Makowski · 02 gru 2016 o 09:27 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
Działając na podstawie art. 11f, ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ...
autor Dorota Nowakowska · 18 lis 2016 o 09:37 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji z dnia 28 kwietnia 2014r., nr 1/14 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S19 Lubartów-Kraśnik na odcinku od węzła "Dąbrowica" (bez węzła) do węzła "Konopnica" i połączeniem z istniejącą DK nr 19...
autor Marcin Alter · 11 paź 2016 o 13:54 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
autor Konrad Makowski · 28 wrz 2016 o 09:36 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock - Lublin - Prace Przygotowawcze ...
autor Marcin Alter · 28 lip 2016 o 15:14 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 199) zawiadamiam strony postępowania
autor Katarzyna Juszczak · 25 lip 2016 o 12:56 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastków z dnia 22.07.2016 r.
autor Wojewoda Lubelski · 11 maj 2016 o 08:49 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
"Modernizacja linii kolejowych nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock - Lublin - Prace przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe) - odcinek Dęblin - Lublin w km 107,2+83 - 175,8+50" w ramach której wykonywana jest budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 od km 107,283 do km 177,285
autor Wojewoda Lubelski · 07 mar 2016 o 13:26 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 j.t.), w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774)
autor Minister Infrastruktury i Budownictwa · 22 lut 2016 o 14:05 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
Na podstawie art. 9q ust. 2 i 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.