Ogłoszenia

autor Marcin Abramek · 24 paź 2016 o 14:34 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informujemy, że w Kasie Urzędu Gminy Jastków wprowadzono usługę płatności kartami płatniczymi. Płatności można dokonywać z tytułu opłat za wodę, ścieki, odpady komunalne, podatki i inne.
autor Sławomir Zdyb · 17 paź 2016 o 14:35 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Urząd Gminy w Jastkowie zawiadamia, że w dniu 19.10.2016r. (środa) w związku z pracami na sieci energetycznej zasilającej ujęcie wody w Płouszowicach oraz dalszymi pracami na ujęciu w Sieprawkach, mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody w miejscowościach zasilanych z ujęć w Płouszowicach i Sieprawkach, oraz na końcówkach sieci w godz. od 8 do 11.
autor Marcin Abramek · 14 paź 2016 o 13:23 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Zaproszenie na XXV Sesję rady Gminy Jastków w dniu 21 października 2016r. o godzinie 9.00
autor Anna Uhruska · 08 paź 2016 o 11:31 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Urząd Gminy Jastków informuje, iż w ramach realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest„ w 2016r. finansowanego na podstawie umowy dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w związku ze zwiększeniem puli środków prowadzony jest uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.
autor Konrad Makowski · 15 wrz 2016 o 15:04 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Ogłoszenie o XXIV Sesji Rady Gminy Jastków w dniu 23 września 2016 r.
autor Regina Abramek · 09 wrz 2016 o 13:35 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informacja dla mieszkańców u których zostały zamontowane kolektory słoneczne w ramach projektu „EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW”.
autor Marcin Abramek · 07 wrz 2016 o 09:16 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informacja dla rolników, którzy chcą rozpocząć działalność w dziedzinie przetwórstwa rolnego.
autor Marcin Abramek · 07 wrz 2016 o 08:09 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie nowego programu Ministerstwa Zdrowia "Leki 75+"
autor Marcin Abramek · 26 sie 2016 o 14:12 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Rada Sołecka wsi Dąbrowica zwraca się z prośbą o wypełnienie brakujących Deklaracji w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie części działek pod budowę chodnika i poszerzenia jezdni.
autor Jolanta Pelc · 26 sie 2016 o 08:52 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Szanowni Rodzice Uprzejmie informujemy, że dnia 30.08.2016r. (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się Zebranie z Rodzicami dotyczące organizacji nowego roku szkolnego 2016/2017 w Przedszkolu Samorządowym w Jastkowie. Serdecznie zapraszamy
autor Marcin Abramek · 26 sie 2016 o 08:21 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy Dąbrowica 133 21-008 Tomaszowice tel. 81 502-08-27 II. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy. III. Stanowisko: Instruktor ds. kultury IV. Wymiar czasu pracy:1/2 etatu V. Niezbędne wymagania od kandydatów: 1. Obywatelstwo polskie 2. Wymagane wykształcenie z poniższych na poziomie co najmniej licencjat: pedagogika ogólna, pedagogika wczesnoszkolna lub przedszkolna, animacja kulturalna. VI. Zadania wykonywane na stanowisku: 1. Prowadzenie zajęć kulturalnych z dziećmi 2. Współpraca z konsultantem merytorycznym 3. Dokumentowanie prowadzonych działań 4. Organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach 5. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez dyrektora jednostki VII. Wymagane dokumenty 1. Życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie 3. Świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy 4. Oświadczenie potwierdzające zdolność do pracy 5. Oświadczenie o niekaralności. VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów: Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy lub przesłać na adres Dąbrowica 133, 21-008 Tomaszowice do dnia 31 sierpnia 2016r.
autor Anna Uhruska · 23 sie 2016 o 09:47 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informujemy, że w terminie w dniach od 22 do 26 sierpnia 2016 r. będzie prowadzony dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w roku 2016r.
autor Marcin Abramek · 19 sie 2016 o 14:04 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Zapraszamy na XXIII Sesję Rady Gminy Jastków w dniu 26 sierpnia 2016r. o godzinie 9.00
autor Katarzyna Juszczak · 11 sie 2016 o 14:28 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
W dniach od 9.09.2016 r. do 26.09.2016 r. na terenie gminy Jastków odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu.
autor Marcin Abramek · 05 sie 2016 o 13:39 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wysokość składki na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2016r. wynosi 390,00 zł., w tym: - na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie 126,00 zł, - na ubezpieczenie emerytalno - rentowe 264,00 zł. Jednocześnie informujemy, że nieotrzymanie przekazu do zapłaty nie zwalnia z obowiązku opłacenia składki w wyznaczonym terminie.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.