Ogłoszenia

autor Marcin Abramek · 25 kwi 2016 o 11:55 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informujemy, że w dniu 29.04.2016 r. tj. w piątek o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jastków Jastków ul. Chmielowa 3 (pałac) odbędzie się XX Sesja Rady Gminy
autor Ewa Hołod · 14 kwi 2016 o 15:24 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Wójt Gminy Jastków ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Jastków, położonej w Tomaszowicach-Kol., objętej wpisem do rejestru zabytków
autor Anna Uhruska · 04 kwi 2016 o 21:20 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Urząd Gminy Jastków informuje, iż w ramach projektu pn.” „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania...”
autor Marcin Abramek · 18 mar 2016 o 13:38 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
W dniu 25 marca 2016r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jastków odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy
autor Andrzej Dec · 17 mar 2016 o 15:01 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Wójt Gminy Jastków na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2016.2017 z dnia 2016.02.22) jako Lider ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu
autor Marcin Abramek · 17 mar 2016 o 10:13 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
W związku z wejściem w życie od dnia 01.10.2015 r. nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, która umożliwia osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych, dokonanie wyboru - rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS osobom pobierającym w/w świadczenia.
Medium 772e11c3 c966 4621 a04f 89c3c77081f1
autor Andrzej Dec · 16 mar 2016 o 10:58 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Uprzejmie informuję, że w dniu wczorajszym Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wprowadził zmiany wytycznych dla konkursu Działania 4.1 Wsparcie Instalacji OZE.
Medium 95caa958 435d 4459 9946 978a328dcb90
autor Marcin Abramek · 11 mar 2016 o 14:34 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informacja w sprawie świadczeń wychowawczych - Rodzina 500 Plus
autor Andrzej Dec · 04 mar 2016 o 14:25 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w projekcie dotyczącym instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym przypadku Paneli Fotowoltaicznych.
autor Katarzyna Juszczak · 02 mar 2016 o 11:25 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informujemy, że w dniach 18-22 marca 2016 r. odbędzie się wiosenna akcja sprzątania Gminy Jastków. Zapraszamy.
autor Andrzej Dec · 01 mar 2016 o 07:58 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Uprzejmie informuję, że wstępna analiza runku wśród firm wykonujących instalacje fotowoltaiczne skłoniła nas do zmiany warunków uczestnictwa w projekcie.
Medium af0f4385 2351 4402 a895 b97363070347
autor Konrad Makowski · 29 lut 2016 o 10:58 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r. rozpoczęła przyjmowanie wniosków o udzielenie wsparcia producentom mleka i wieprzowiny.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.