Przetargi

autor Tomasz Choma · 25 cze 2019 o 15:31 · Gospodarka > Przetargi
Kompleksowa dostawa wodomierzy
autor Tomasz Choma · 22 maj 2019 o 15:33 · Gospodarka > Przetargi
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego jako element ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gminy Jastków – park
autor Tomasz Choma · 16 maj 2019 o 21:19 · Gospodarka > Przetargi
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce oznaczonej Nr ewid. 393/23 w miejscowości Płouszowice-Kolonia na odcinku od km 0+007 do km 0+320 - dł. 313 m. oraz przebudowa włączenia drogi wewnętrznej ozn. 393/23 do drogi wojewódzkiej Nr 830
autor Tomasz Choma · 10 maj 2019 o 15:30 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa ul. Szelestnej w miejscowości Natalin
autor Tomasz Choma · 30 kwi 2019 o 15:01 · Gospodarka > Przetargi
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowowego w ciągu drogi gminnej Nr 106018L (działka Nr ewid. 319/2) od km 0+007 do km 0+189 w miejscowości Jastków oraz przebudowa włączenia do drogi powiatowej Nr 2212L Jastków – Snopków
autor Tomasz Choma · 24 kwi 2019 o 15:41 · Gospodarka > Przetargi
Wykonanie placu zabaw w ramach projektu "Radosny maluch - Aktywna mama"
autor Tomasz Choma · 17 kwi 2019 o 15:38 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Amarantowej w Marysinie (z włączeniem do drogi gm.Nr 105998L-ul.Szarugi)
autor Tomasz Choma · 11 kwi 2019 o 15:48 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i fotograficznego i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Płouszowicach oraz Szkoły Podstawowej w Ożarowie
autor Tomasz Choma · 03 kwi 2019 o 15:37 · Gospodarka > Przetargi
Budowa oświetlenia drogowego wraz ze słupami wydzielonego oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej Nr 809 Snopków - Krasienin w miejscowości Snopków
autor Tomasz Choma · 01 kwi 2019 o 17:01 · Gospodarka > Przetargi
Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 27 mar 2019 o 15:25 · Gospodarka > Przetargi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 15 mar 2019 o 14:05 · Gospodarka > Przetargi
Budowa budynku Obiektu kultury-świetlica w Miłocinie
autor Tomasz Choma · 14 mar 2019 o 15:47 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie – pałac
autor Tomasz Choma · 13 mar 2019 o 12:15 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego w ilości 2500 Mg wraz z wbudowaniem
autor Tomasz Choma · 06 mar 2019 o 15:36 · Gospodarka > Przetargi
Zakup energii elektrycznej
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.