Informacje

autor Marcin Abramek · 20 wrz 2021 o 09:57 · Sprawy Bieżące > Informacje
Dźwięki wolności z Fundacją PZU - Koncert Polskich Pieśni Patriotycznych
autor Marcin Abramek · 17 wrz 2021 o 12:36 · Sprawy Bieżące > Informacje
Ogłoszenie o XXXIV Sesji Rady Gminy
autor Mateusz Błaszczak · 16 wrz 2021 o 12:24 · Sprawy Bieżące > Informacje
24 września 2021 r. (piątek) do świetlicy na godzinę: I termin - 18.00 II termin – 18.30 Zebranie dotyczyć będzie podziału funduszu sołeckiego na 2022 rok .
autor Marcin Abramek · 16 wrz 2021 o 10:13 · Sprawy Bieżące > Informacje
W związku z wprowadzeniem nowego oprogramowania w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (czyli tzw. PSZOK) w Snopkowie oraz Tomaszowicach informujemy, że każdy mieszkaniec posiadający aktywną deklarację o wysokości opłaty za odpady komunalne otrzyma KARTĘ Z KODEM do ww. punktów.
autor Marcin Abramek · 15 wrz 2021 o 14:23 · Sprawy Bieżące > Informacje
Ogłoszenie Nr FB.2110.3.2021.CHA.1 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jastków - Podinspektor/ inspektor ds. drogownictwa.
autor Marcin Abramek · 15 wrz 2021 o 14:22 · Sprawy Bieżące > Informacje
Ogłoszenie Nr FB.2110.4.2018.CHA.1 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jastków - Podinspektor/ inspektor ds. budownictwa.
autor Marcin Abramek · 15 wrz 2021 o 13:59 · Sprawy Bieżące > Informacje
URZĄD GMINY JASTKÓW ZAWIADAMIA, ŻE W DNIACH 15.09.2021 – 20.09.2021 woda podawana do sieci z ujęcia w Snopkowie w związku z zaleceniem Sanepidu będzie chlorowana.
autor Marcin Abramek · 15 wrz 2021 o 09:32 · Sprawy Bieżące > Informacje
Sołtys wsi SNOPKÓW zaprasza mieszkańców wsi SNOPKÓW na ZEBRANIE WIEJSKIE 21 września 2021 r. (wtorek) do Szkoły Podstawowej w Snopkowie na godzinę: I termin - 16.30; II termin – 17.00
autor Mateusz Błaszczak · 14 wrz 2021 o 12:31 · Sprawy Bieżące > Informacje
Zapraszamy do wyświetlenia video :)

autor Marcin Abramek · 13 wrz 2021 o 12:58 · Sprawy Bieżące > Informacje
Sołtys wsi Sługocin zaprasza mieszkańców wsi Sługocin na zebranie wiejskie 23 września 2021 r. (czwartek) do świetlicy w Sługocinie na godzinę: I termin - 18.30; II termin – 19.00
autor Marcin Abramek · 13 wrz 2021 o 12:55 · Sprawy Bieżące > Informacje
Sołtys wsi Wysokie zaprasza mieszkańców wsi Wysokie na zebranie wiejskie 23 września 2021 r. (czwartek) do świetlicy w Sługocinie na godzinę: I termin - 18.30; II termin – 19.00
autor Mateusz Błaszczak · 13 wrz 2021 o 09:39 · Sprawy Bieżące > Informacje
czytaj więcej..
autor Marcin Abramek · 13 wrz 2021 o 09:26 · Sprawy Bieżące > Informacje
Ogłoszenie na stanowisko Wychowawcy w ramach projektu „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jastków” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. w wymiarze 1/2 etetu.
autor Marcin Abramek · 13 wrz 2021 o 09:20 · Sprawy Bieżące > Informacje
W dniu 18 września 2021 r tj. w sobotę odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Tomaszowice. Początek zebrania – I termin – godz. 18.00; II termin – godz. 18.30
autor Marcin Abramek · 10 wrz 2021 o 10:16 · Sprawy Bieżące > Informacje
W dniu 26 września 2021 r tj. w niedzielę odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa MOSZNA WIEŚ. Początek zebrania – I termin – godz. 18.00; II termin – godz. 18.30
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.