Konsultacje Społeczne

autor Małgorzata Langiewicz · 17 maj 2016 o 11:05 · Sprawy Bieżące > Konsultacje Społeczne
W dniu 17.05.2016 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne Gminnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Jastków na lata 2016-2023 oraz w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Osoby zainteresowane powyższą tematyką mają możliwość zgłaszania uwag do dnia 21 czerwca 2016r. w formie elektronicznej poprzez wysłanie uwag na adres e:mailowy poczta@jastkow.pl, lub w formie pisemnej poprzez złożenie wypełnionej ankiety w sekretariacie Urzędu Gminy Jastków ul. Chmielowa 3, Panieńszczyzna, 21-002 Jastków.
autor Małgorzata Langiewicz · 10 maj 2016 o 10:11 · Sprawy Bieżące > Konsultacje Społeczne
Szanowni Mieszkańcy zapraszamy do składania propozycji projektów do projektu dokumentu pn. „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2016-2023” oraz projektu Uchwały w sprawie zasad wyznaczania oraz działania składu Komitetu Rewitalizacji. Propozycje projektów można składać osobiście w Urzędzie Gminy bądź drogą mailową na adres poczta@jastkow.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Pozyskiwania Funduszy i Strategii Gminy, pokój nr 4a, tel (81) 502 01 39.
autor Marcin Abramek · 11 kwi 2016 o 12:23 · Sprawy Bieżące > Konsultacje Społeczne
Komisariat Policji w Niemcach zaprasza Mieszkańców gminy Jastków do udziału w Konsultacjach Społecznych, których celem będzie zdiagnozowanie oczekiwań społecznych odnośnie poczucia bezpieczeństwa na terenie gmin Niemce, Jastków, Wólka i Garbów. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 14 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Wólka w Jakubowicach Murowanych.
autor Marcin Abramek · 01 lut 2016 o 13:26 · Sprawy Bieżące > Konsultacje Społeczne
Informuje, że w dniu 8 lutego 2016r. rozpoczynają się "Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jastków w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.