Ogłoszenia

autor Marcin Abramek · 29 wrz 2020 o 14:49 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Zapraszamy
autor Marcin Abramek · 18 wrz 2020 o 13:08 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Ogłoszenie o XXIII sesji Rady Gminy Jastków zaplanowanej na dzień 25 września 2020 roku.
autor Marcin Abramek · 02 wrz 2020 o 08:45 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Jastków z dnia 02.09.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu – projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część IV – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Tomaszowice Kolonia, Moszna, Moszna Kolonia, Miłocin, Ożarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz – projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część V – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Ługów, Moszenki, Sługocin, Sieprawki Kolonia, Sieprawice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
autor Konrad Makowski · 11 sie 2020 o 22:30 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) na kompleksową organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów.
autor Marcin Abramek · 14 lip 2020 o 13:01 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego organizuje konkurs pod nazwą: ,,Ekolubelskie 2020’’. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2020”. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.
autor Gminny Ośrodek Kultury i Sportu · 14 lip 2020 o 12:57 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na wycieczkę „Wakacje w Rakszawie” - Pogórze Strzyżowskie, która odbędzie się w dniach 5-7 sierpnia 2020r.
autor Marcin Alter · 07 lip 2020 o 09:00 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JASTKÓW DLA DZIAŁEK O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 225/4 I 226/2 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM JÓZEFÓW POCIECHA LIPIEC 2020
autor Mateusz Błaszczak · 16 cze 2020 o 12:49 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Który odbędzie się 28 czerwca 2020 r.
autor Mateusz Błaszczak · 15 cze 2020 o 15:03 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
O otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Jastków
autor Mateusz Błaszczak · 01 cze 2020 o 13:40 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Mateusz Błaszczak · 01 cze 2020 o 13:38 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Mateusz Błaszczak · 25 maj 2020 o 11:06 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Mateusz Błaszczak · 25 maj 2020 o 11:04 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Mateusz Błaszczak · 22 maj 2020 o 10:55 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Anna Uhruska · 22 maj 2020 o 08:20 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Ogłoszenie urzędu marszałkowskiego o nowym naborze wniosków.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.