Ogłoszenia

autor Weronika Mielnicka · 27 gru 2018 o 10:43 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część III – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Tomaszowice, Płouszowice, Płouszowice Kolonia, Dąbrowica.
autor Kinga Popielarczyk · 17 gru 2018 o 07:48 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW OCHOTNICA DOLNA górska miejscowość wśród Pienin i Gorców, niedaleko Zakopanego termin: 09.02.2019 – 18.02.2019
autor Marcin Alter · 23 lis 2018 o 09:22 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
autor GOPS Jastków · 20 lis 2018 o 09:06 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Gmina Jastków we współpracy z Algirtas Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na utworzenie Klubu Seniora w Jastkowie. Celem programu jest utworzenie miejsca dziennego pobytu osób starszych i realizowanie w nim oferty bezpłatnych zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych.
autor GOPS Jastków · 15 lis 2018 o 14:53 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019.
autor Anna Uhruska · 31 paź 2018 o 09:11 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Konrad Makowski · 22 paź 2018 o 09:42 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Konrad Makowski · 22 paź 2018 o 09:37 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Anna Uhruska · 20 paź 2018 o 08:29 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie Rozporządzeniem nr 4/2018 z dnia 11 października 2018r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu lubelskiego wprowadził obszar zapowietrzony na terenie gminy Jastków w miejscowościach Marysin i Smugi .
autor Anna Uhruska · 20 paź 2018 o 08:16 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
autor Anna Uhruska · 17 paź 2018 o 11:07 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Konrad Makowski · 15 paź 2018 o 14:48 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Lublinie I informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
autor Konrad Makowski · 15 paź 2018 o 10:01 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych, w tym zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu oraz e-usług publicznych wśród 240 mieszkańców Gminy Jastków, którzy ukończyli 25 rok życia.
autor Marcin Abramek · 05 paź 2018 o 14:11 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Ogłoszenie o L sesji Rady Gminy w dniu 12 października 2018r.
autor Marcin Alter · 05 paź 2018 o 07:32 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część III – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Tomaszowice, Płouszowice, Płouszowice Kolonia, Dąbrowica
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.