Ogłoszenia

autor Marcin Abramek · 22 paź 2019 o 15:25 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
ZARZĄDZENIE NR 151/2019 WÓJTA GMINY JASTKÓW z dnia 18 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastków, położonych w m. Ożarów gm. Jastków, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
autor Konrad Makowski · 10 paź 2019 o 08:49 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Powiat lubelski zaprasza do udziału w programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019, realizowanego w formie specjalistycznego poradnictwa dofinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
autor Robert Stolar · 08 paź 2019 o 15:25 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Zarządzenie nr 145/2019 Wójta Gminy Jastków z dnia 07.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastków oznaczonych nr działki 211/43 o pow. 0,1500 ha położonej w m. Tomaszowice Kolonia gm. Jastków i nr 823/4 o pow. 0,0736 ha położonej w m. Ługów gm. Jastków przeznaczonych do sprzedaży.
autor Konrad Makowski · 02 paź 2019 o 14:19 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze w partnerstwie z GOPS w Jastkowie, GOPS w Lubartowie, OPS w Niemcach i GOPS w Spiczynie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego w Gminach: Jastków, Lubartów, Niemce, Spiczyn”
autor Joanna Kozłowska · 02 paź 2019 o 14:15 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Na terenie gminy Jastków realizowany jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dąbrowica i Płouszowice Kolonia. W załączniku znajduje się wstępny projekt sieci kanalizacji sanitarnej oraz wzór umowy (zgoda na budowę kanalizacji). Proszę zapoznać się z przebiegiem trasy oraz uzupełnić druk umowy i dostarczyć go w oryginale sołtysom lub projektantom. Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące całego projektu można skonsultować z projektantami:
autor Gminny Ośrodek Kultury i Sportu · 25 wrz 2019 o 14:20 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Zapraszamy na zajęcia wokalne skierowane do osób od 5 do 105 lat :) Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym 4x45 min - jedna lekcja w tygodniu. Profesjonalna nauka śpiewu w miłej i bezstresowej atmosferze z wykorzystaniem metod nieinwazyjnych dla głosu. Zajęcia mają na celu rozwój indywidualnych walorów wokalnych każdego ucznia.
autor Marcin Abramek · 20 wrz 2019 o 13:03 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Niniejszym zawiadamiam że w dniu 27 września 2019 r. tj. w piątek o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jastków ul. Chmielowa 3 w Panieńszczyźnie odbędzie się XI Sesja Rady Gminy
autor GOPS Jastków · 05 wrz 2019 o 08:52 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Ewa Hołod · 28 sie 2019 o 14:12 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jastków, położonej w m. Majdan Krasieniński gm. Niemce, przeznaczonej do oddania w najem.
autor Ewa Hołod · 27 sie 2019 o 13:54 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jastków, położonej w m. Płouszowice-Kol. gm. Jastków, przeznaczonej do oddania w użyczenie.
autor Ewa Hołod · 23 sie 2019 o 11:22 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastków, oznaczonych nr działki 515 o pow. 0,32 ha położonej w m. Dąbrowica gm. Jastków i nr 87/2 o pow. 0,28 ha położonej w m. Moszna-Kol. przeznaczonych do sprzedaży
autor Ewelina Kowalczyk · 19 sie 2019 o 15:24 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 19 sierpnia 2019 r. Gmina Jastków zamyka nabór ankiet na listę rezerwową osób na kolektory słoneczne oraz fotowoltaiczne. Zamknięty zostaje również nabór ankiet od osób, które były zakwalifikowane do udziału w projekcie na panele fotowoltaiczne do projektu złożonego przez Gminę w 2016 roku. Jednocześnie informujemy, iż od dnia 20 sierpnia do dnia 6 września 2019 r. osoby, które do dnia 28 czerwca b.r. , należy się zgłaszać do Urzędu Gminy w Jastkowie w celu podpisania umowy użyczenia nieruchomości. Umowę muszą podpisać wszystkie osoby, które złożyły ankiety do dnia 28 czerwca b.r. Osoby, które podpisywały umowy na panele fotowoltaiczne w 2016 r. również zobligowane są do podpisania aktualnych umów.
autor Marcin Abramek · 16 sie 2019 o 13:22 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Ogłoszenie o X Sesji Rady Gminy jastków w dniu 23 sierpnia 2019r.
autor Jadwiga Biedacha · 22 lip 2019 o 10:08 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Adam Świrszcz · 22 lip 2019 o 09:58 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część II – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Smugi, Snopków, Kolonia Natalin, Marysin, Barak, Dębówka
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.