Ogłoszenia

autor Konrad Makowski · 22 paź 2018 o 09:42 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Konrad Makowski · 22 paź 2018 o 09:37 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Anna Uhruska · 20 paź 2018 o 08:29 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie Rozporządzeniem nr 4/2018 z dnia 11 października 2018r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu lubelskiego wprowadził obszar zapowietrzony na terenie gminy Jastków w miejscowościach Marysin i Smugi .
autor Anna Uhruska · 20 paź 2018 o 08:16 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
autor Anna Uhruska · 17 paź 2018 o 11:07 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Konrad Makowski · 15 paź 2018 o 14:48 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Lublinie I informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
autor Konrad Makowski · 15 paź 2018 o 10:01 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych, w tym zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu oraz e-usług publicznych wśród 240 mieszkańców Gminy Jastków, którzy ukończyli 25 rok życia.
autor Marcin Abramek · 05 paź 2018 o 14:11 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Ogłoszenie o L sesji Rady Gminy w dniu 12 października 2018r.
autor Marcin Alter · 05 paź 2018 o 07:32 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część III – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Tomaszowice, Płouszowice, Płouszowice Kolonia, Dąbrowica
autor Katarzyna Juszczak · 28 wrz 2018 o 14:40 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informujemy, że dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na wójta nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne.
autor Konrad Makowski · 21 wrz 2018 o 17:28 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Jastków podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
autor Anna Uhruska · 19 wrz 2018 o 14:26 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
W związku z licznymi telefonami dotyczącymi terminu rozpoczęcia prac usuwania odpadów azbestowych w ramach projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego informuje, o podpisaniu umowy z Wykonawcami robót.
autor Słwomir Zdyb · 17 wrz 2018 o 08:54 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
W DNIU 17.09.2018 (poniedziałek) W GODZ. 9-12 po prawej stronie ul. Nałęczowskiej (w kierunku Tomaszowic) od Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicy do nr 86 Płouszowice kol. WYSTĄPIĄ ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE WODY.
autor Anna Uhruska · 28 sie 2018 o 10:13 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Tomasz Choma · 23 sie 2018 o 13:29 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 3-21 września 2018r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019" oraz "Lubelska kuźnia talentów 2016-2019"
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.