Ogłoszenia

autor Konrad Makowski · 15 lip 2019 o 14:35 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Wanda Pyszniak - Adamczyk · 03 lip 2019 o 09:53 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastkowie
autor Marcin Abramek · 26 cze 2019 o 15:16 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
28 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Jastków odbędzie się IX Sesja Rady Gminy.
autor Robert Stolar · 14 cze 2019 o 09:32 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Zbiorniki stalowe o poj. 3 m3, waga ok. 700 kg – 4 szt. cena wywoławcza 450,00 zł brutto/szt. Zbiornik stalowy o poj. 1,5 m3, waga ok. 300 kg – 1 szt. cena wywoławcza 250,00 zł brutto/szt. Oferty można składać w terminie do dnia 24.06.2019 do godz. 1300 w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Jastków.
autor Konrad Makowski · 11 cze 2019 o 13:14 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Zapraszamy do udziału w Konkursie na najciekawszą inicjatywę realizowaną przez sołectwo działające na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina". Konkurs organizowany jest po raz trzeci przez LGD „Kraina wokół Lublina". Do konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie sołectwa/przez mieszkańców sołectwa w latach 2017-2019. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze inicjatywy biorąc pod uwagę m.in.: zaangażowanie i współpracę mieszkańców przy realizacji, oddziaływanie na środowisko lokalne, innowacyjność oraz formę przygotowania zgłoszenia. Zgłoszenia należy dostarczyć do biura LGD "Kraina wokół Lublina" do dnia 28 czerwca 2019r. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie www.krainawokollublina.pl
autor Anna Uhruska · 11 cze 2019 o 12:00 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.
autor Anna Poterucha-Radomska · 10 cze 2019 o 13:57 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
W związku z planowanym ogłoszeniem przez urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie konkursem na odnawialne źródła energii Gmina Jastków ogłasza nabór ankiet na: - instalacja fotowoltaiczne (wytwarzających energię elektryczną) - instalacje solarne (służące do pozyskania ciepłej wody użytkowej)
autor Marcin Abramek · 03 cze 2019 o 15:43 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Sołtysi wsi: Snopków, Marysin, Natalin, Barak, Jastków, Panieńszczyzna, Sieprawice i Sieprawki ogłaszają zapisy na półkolonie dla dzieci zamieszkałych na terenie w/w sołectw w terminach: 24.06.2019 – 28.06.2019 – sołectwo Snopków (SP Snopków) 1.07.2019 – 5.07.2019 – sołectwa: Natalin i Marysin (SP Snopków) 1.07.2019 – 5.07.2019 oraz 8.07.2019 – 12.07.2019 sołectwa: Barak, Jastków, Panieńszczyzna, Sieprawice i Sieprawki (SP Jastków) wiek uczestników od 5 do 14 lat
autor Marcin Abramek · 24 maj 2019 o 15:05 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Ogłoszenie o VIII Sesji Rady Gminy w dniu 31 maja 2019r.
autor Weronika Mielnicka · 22 maj 2019 o 08:43 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego
autor Sławomir Zdyb · 20 maj 2019 o 11:01 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
W związku z modernizacją ujęcia wody w Jastkowie Urząd Gminy Jastków zawiadamia, że mieszkańcy będą zaopatrywani w wodę z ujęć w Snopkowie i Sieprawkach oraz tymczasowego zestawu uzdatniającego na ujęciu w Jastkowie. W trakcie trwania prac modernizacyjnych mogą wystąpić krótkotrwałe zakłócenia w dostawie wody
autor Anna Uhruska · 06 maj 2019 o 11:01 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
autor Konrad Makowski · 26 kwi 2019 o 15:48 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. do godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków do niżej wymienionych komisji wyborczych
autor Anna Poterucha-Radomska · 15 kwi 2019 o 14:24 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informujemy, że część uczestników projektu montażu instalacji solarnych z powodów technicznych musiało zrezygnować, w związku z tym ogłaszamy dodatkowy nabór chętnych na instalację 5-panelową (powyżej 9 osób zamieszkałych w budynku).
autor Michał Sztembis · 09 kwi 2019 o 08:03 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Wszystkich pasjonatów kolarstwa górskiego zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach szkółki kolarskiej, która do końca maja prowadzi zapisy dla dzieci i młodzieży.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.