Ogłoszenia

autor Ewelina Kowalczyk · 19 sie 2019 o 15:24 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 19 sierpnia 2019 r. Gmina Jastków zamyka nabór ankiet na listę rezerwową osób na kolektory słoneczne oraz fotowoltaiczne. Zamknięty zostaje również nabór ankiet od osób, które były zakwalifikowane do udziału w projekcie na panele fotowoltaiczne do projektu złożonego przez Gminę w 2016 roku. Jednocześnie informujemy, iż od dnia 20 sierpnia do dnia 6 września 2019 r. osoby, które do dnia 28 czerwca b.r. , należy się zgłaszać do Urzędu Gminy w Jastkowie w celu podpisania umowy użyczenia nieruchomości. Umowę muszą podpisać wszystkie osoby, które złożyły ankiety do dnia 28 czerwca b.r. Osoby, które podpisywały umowy na panele fotowoltaiczne w 2016 r. również zobligowane są do podpisania aktualnych umów.
autor Marcin Abramek · 16 sie 2019 o 13:22 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Ogłoszenie o X Sesji Rady Gminy jastków w dniu 23 sierpnia 2019r.
autor Jadwiga Biedacha · 22 lip 2019 o 10:08 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Adam Świrszcz · 22 lip 2019 o 09:58 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część II – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Smugi, Snopków, Kolonia Natalin, Marysin, Barak, Dębówka
autor Konrad Makowski · 18 lip 2019 o 11:09 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Gmina Jastków we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie organizuje wypoczynek letni dla dzieci, których rodzice/opiekunowie ubezpieczeni są w KRUS. Szczegóły w załączniku.
autor Konrad Makowski · 15 lip 2019 o 14:35 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Wanda Pyszniak - Adamczyk · 03 lip 2019 o 09:53 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastkowie
autor Marcin Abramek · 26 cze 2019 o 15:16 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
28 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Jastków odbędzie się IX Sesja Rady Gminy.
autor Robert Stolar · 14 cze 2019 o 09:32 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Zbiorniki stalowe o poj. 3 m3, waga ok. 700 kg – 4 szt. cena wywoławcza 450,00 zł brutto/szt. Zbiornik stalowy o poj. 1,5 m3, waga ok. 300 kg – 1 szt. cena wywoławcza 250,00 zł brutto/szt. Oferty można składać w terminie do dnia 24.06.2019 do godz. 1300 w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Jastków.
autor Konrad Makowski · 11 cze 2019 o 13:14 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Zapraszamy do udziału w Konkursie na najciekawszą inicjatywę realizowaną przez sołectwo działające na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina". Konkurs organizowany jest po raz trzeci przez LGD „Kraina wokół Lublina". Do konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie sołectwa/przez mieszkańców sołectwa w latach 2017-2019. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze inicjatywy biorąc pod uwagę m.in.: zaangażowanie i współpracę mieszkańców przy realizacji, oddziaływanie na środowisko lokalne, innowacyjność oraz formę przygotowania zgłoszenia. Zgłoszenia należy dostarczyć do biura LGD "Kraina wokół Lublina" do dnia 28 czerwca 2019r. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie www.krainawokollublina.pl
autor Anna Uhruska · 11 cze 2019 o 12:00 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.
autor Anna Poterucha-Radomska · 10 cze 2019 o 13:57 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
W związku z planowanym ogłoszeniem przez urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie konkursem na odnawialne źródła energii Gmina Jastków ogłasza nabór ankiet na: - instalacja fotowoltaiczne (wytwarzających energię elektryczną) - instalacje solarne (służące do pozyskania ciepłej wody użytkowej)
autor Marcin Abramek · 03 cze 2019 o 15:43 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Sołtysi wsi: Snopków, Marysin, Natalin, Barak, Jastków, Panieńszczyzna, Sieprawice i Sieprawki ogłaszają zapisy na półkolonie dla dzieci zamieszkałych na terenie w/w sołectw w terminach: 24.06.2019 – 28.06.2019 – sołectwo Snopków (SP Snopków) 1.07.2019 – 5.07.2019 – sołectwa: Natalin i Marysin (SP Snopków) 1.07.2019 – 5.07.2019 oraz 8.07.2019 – 12.07.2019 sołectwa: Barak, Jastków, Panieńszczyzna, Sieprawice i Sieprawki (SP Jastków) wiek uczestników od 5 do 14 lat
autor Marcin Abramek · 24 maj 2019 o 15:05 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Ogłoszenie o VIII Sesji Rady Gminy w dniu 31 maja 2019r.
autor Weronika Mielnicka · 22 maj 2019 o 08:43 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.