Organizacje Pozarządowe

autor Kinga Popielarczyk · 14 cze 2019 o 09:47 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Kinga Popielarczyk · 14 cze 2019 o 09:43 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Wzorem roku poprzedniego pragniemy zorganizować imprezę plenerową o charakterze festynu rodzinnego, któremu towarzyszyć będą liczne występy artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej, kapel i zespołów ludowych. [...]
autor Kinga Popielarczyk · 10 cze 2019 o 14:58 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Działając zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018r. poz. 450 ze zm.) Urząd Gminy Jastków zamieścił ofertę Lubelskiego Klubu Kolarstwa Górskiego na stronie internetowej , Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.
autor Marcin Abramek · 04 cze 2019 o 08:07 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie Aktywni Sąsiedzi
autor Kinga Popielarczyk · 04 cze 2019 o 07:51 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Aktywni Sąsiedzi
autor Konrad Makowski · 29 maj 2019 o 13:28 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Konrad Makowski · 29 maj 2019 o 13:27 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Kinga Popielarczyk · 06 cze 2018 o 15:14 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Marcin Abramek · 21 maj 2018 o 08:15 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej
autor Marcin Abramek · 21 maj 2018 o 08:13 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej
autor Iwona Łyjak · 25 kwi 2018 o 14:22 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Informacja o zlożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publiczngo i o wolontariacie Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego
autor Iwona Łyjak · 25 kwi 2018 o 14:18 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja zawodów rowerowych o Puchar Wójta Gminy Jastków
autor Marcin Abramek · 15 sty 2018 o 10:42 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Wójt Gminy Jastków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
autor Marcin Abramek · 15 sty 2018 o 10:35 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Wójt Gminy Jastków ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2018 na terenie Gminy Jastków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu.
autor Marcin Abramek · 16 lis 2017 o 13:54 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych "Cogito"
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.