Zapytania Ofertowe

autor Sylwia Gospodarek · 02 cze 2016 o 09:50 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
autor Sylwia Gospodarek · 23 maj 2016 o 10:42 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wyłonienia Organizatora półkolonii letnich dal dzieci z miejscowości Marysin Natalin – gmina Jastków w famach Funduszu Sołeckiego.
autor Marcin Abramek · 20 maj 2016 o 09:45 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na wyłonienie Organizatora półkolonii dla dzieci z miejscowości Snopków i Smugi - gmina Jastków w ramach Funduszu Sołeckiego.
autor Sylwia Gospodarek · 02 maj 2016 o 10:53 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Wyłonienie Organizatora półkolonii dla dzieci z miejscowości Marysin i Natalin - Gmina Jastków w ramach Funduszu Sołeckiego
autor Adam Świrszcz · 05 kwi 2016 o 15:14 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na ustalenie granicy drogi gminnej G105989L działki nr ewid. 14-521(m. Panieńszczyzna); 4-336(m. Jastków) z działkami przyległymi nr 4-288/4, 4-288/3 (m. Jastków)
autor Anna Uhruska · 16 mar 2016 o 15:20 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Przedmiotem umowy jest wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachę powlekaną wraz z niezbędnymi dla wzmocnienia konstrukcji dachu pracami remontowymi na siedmiu budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Jastków.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.